template JoomlaNext

JoomlaNext is een gratis template die veel meer mogelijkheden schenkt dan Protostar. Hiermee kan je echt een moderne site mee maken. De maker himself Maarten Blokdijk toont ons stap voor stap doe tewerk te gaan, wat je er allemaal mee kan doen.