JUGvlaanderen is de Joomla User Group (JUG) van Vlaanderen.

Zij ondersteunt en promoot het gebruik van het open source content management systeem "Joomla!" in Vlaanderen.

Zij organiseert regelmatig bijeenkomsten in Vlaamse steden met een gevarieerde onderwerpen

  • informatie over nieuwe en actuele zaken rond Joomla! inlcusief feedback over evenmenten zoals Joomla!dagen
  • presentaties van software, templates en tools die van pas kunnen komen bij Joomla!websites
  • infosessies over web gerelateerde onderwerpen zoals S.E.O.
  • website bouwers die Joomla! gebruiken kunnen op de bijeenkomsten hun problemen of vragen voorleggen om hierop een antwoord te krijgen van ander Joomla!gebruikers;

JUGVlaanderen is niet verbonden aan en is geen onderdeel van Open Source Matters, Inc, of het Joomla! project.