Aanwezig: Peter & Maya, Guy de Meester, Ludo Huybrechts, Luc Ongena, Rob, Koen, Karel, Alex, Manu & Peeter Loozen.
Spreker: Peter Loozen
Verslag: Manu Ampe

Joomla World Conference

Peer Loozen doet verslag van zijn bezoek aan de Joomla World Conference 2017 die in Rome plaats vond.
Na wat sfeerbeelden vermeldt hij de nieuwtjes die hem zijn bijgebleven.

RH ImageManager

Deze extensie zou een goede hulp zijn bij het beheer van de media-bestanden in je Joomla!site.
Ze controleert welke bestanden er in de site gebruikt worden en welke bestanden ervoor handen zijn. Hiermee kan je veilig de niet meer gebruikte mediabestanden opkuisen, het hernoemen en verplaatsen van afbeeldingen is evengoed mogelijk zonder dat dit een impact heeft op jouw site.
Kijk wel na of bepaalde extensies afbeeldingen in een aparte map zetten, het zou kunnen dat deze extensie hiermee nog geen rekening houdt. Op het moment van dit schrijven lijkt de extensie nog niet te vinden in extensions.joomla.org maar wel op de site van de ontwikkelaar: www.r2h.nl/joomla-extensions/imagemanager .

Op Youtube: "JWC 2017 - Image management on Steroids - Rick Spaan"

Versie 4 van Joomla

De back-end is volledig geredesigned volgens het "flat-design" principe toepassend) (en draagt nu de naam "Atum"). De interface is nu echt mobile-friendly en maakt gebruik van Bootstrap 4.
De klassieke templates Protostar en Breeze zijn vervangen door 1 nieuwe "Aurora".
Er wordt ook nog gewerkt aan een workflow voor contentbeheer (die rekening houdt met Custom Fields).

Op Youtube:

JWC 2017 - Joomla 4 - Coming to a Website near you! - George Wilson
JWC 2017 - Joomla 4ward - Michael Babker

Een overzicht van alle nieuwigheden, verbeteringen en bugs voor het Joomla! CMS waaraan gewerkt wordt, zijn te vinden op de Github voor Joomla!:

Mijlpalen in de ontwikkeling 
Specifiek voor Joomla! versie 4

Github is een beheerstool om de ontwikkeling van (eender welke) applicatie, programma, ... te vergemakkelijken (met o.m. versiebeheer) en overzichtelijk te houden. Hiermee is het gemakkelijk om het overzicht te behouden van wat er moet gebeuren (verbeteringen aan bestaande code : Issues, nieuwigheden: Pull requests ), hoe ver de ontwikkelingen van elke dezer is , wat al of niet in de volgende release kan komen.

Sander Potjer JLayouts

JLayouts laat toe om content uit je Joomla te halen om die bijv. in een app te tonen.
Hierbij is Apache Cordova interessant als platform om applicaties te bouwen die je in aan Apple of Android kunt publiceren.

Akeeba Unite

De betalende versie van Akeeba Backup bevat nu ook Akeeba Unite waarmee je op een heel gemakkelijke manier niet alleen kunt backuppen maar ook restoren. Als beheerdere van meerdere sites wordt dit echt een verlossing. Marc Dechèvre van de Waalse JUG heeft hier goede ervaring mee. Hij heeft reeds eerder een voorstelling gegeven van het gebruik van Amazone Web Services als Cloud opslagplaats & beheer-tool voor je back-ups wat soepel samenwerkt in Akeeba.

Varia

De Board van Joomla , Open Source Matters, werd voorgesteld maar spijtig genoeg pas op het einde. 
Er wordt serieus wat werk verzet. De grote hoeveelheid releases is een bewijs van de hoge inzet & productiviteit. (Natuurlijk heeft dat wel een impact op jouw werk omdat je dan vaker je sites moet updaten).

Er worden door OSM specifieke activiteiten opgezet die Joomla! ten goede komen.
Zo worden jongeren uitgenodigd in de Google Summer of Code om samen te werken aan een bepaalde functionaliteit. Een fijne ervaring voor de jonge deelnemers en hun werk komt zeker Joomla! ten goede.

Joomla in Action: ze zetten bepaalde teams bijeen om op een aantal dagen intensief samen te werken zoals vroeger bug-squads. De mensen die de JUGs organiseren zouden ze meer willen betrekken in het verhaal.

Nog interessant om te bekijken:  https://www.youtube.com/watch?v=JSkYIrk1mR8

Volgende Joomla World Conference zou in Eindhoven zijn en op een vrijdag en zaterdag plaats vinden. Er zouden meer workshop in het programma gepland worden.


Dr. Joomla

Cookie-melding

Men vraagt naar de beste extensie voor cookies-beheer.
Een eenvoudige zou Cookie Accept zijn. Deze laat vaste talen toe: Engels, Frans, Pools, Italiaans, Spaans en dan een zelf gekozen taal. Men kan kiezen tussen 2 posities: boven of onder; 2 thema'ss: wit of donker. Er zijn velden voor eigen CSS mooi opgesplitst per <onderdeel> van de cookie-melding). Deze extensie kan je aanhet werk zien op o.m. www.patrickvanbogaert.be  www.jugvlaanderen.be
Alex is bijzonder te spreken over Joomball cookies. Voor de "Meer weten over cookie gebruik"pagina gebruikt deze extensie de standaard meertalige functionaliteit van Joomla! (zie een bijvoorbeeld op Peimarti.fr )

Automatische backups

Een persoon (Ludo, Guy, ???) gebruikte een php-bestand dat met behulp van cron zorgt voor automatische backups. Nu blijkt dat voor al zijn sites te werken, behalve bij 1. We hebben alle variablene afgelopen maar konden geen enkel fout of gebrek vinden. Manu zal proberen om het php-bestand te verfijnen zodat de foutboodschap beter aanduidt waar het probleem gesitueerd is. Wordt vervolgd.

Chronoforms

Maya gebruikt Chronoforms voor een formulier ter inschrijving. Nu moet daar bij elke Submit & Print een unieke nummering , teller op het document komen van 5 digits lang (startend met 30.000). Hun vraag is hoe zij die teller in hun forms krijgen.
Als eerste idee opperde men gebruik te maken van een MySQL tabel met auto-increment veld. Maar met wat verder zoeken bleek deze vraag in de FAQ van Chronoforms voor te komen: ChronoEngine: How can I give a unique ID to each form submission?
Alex vermeld dat er een boek van Chronoforms te koop is op www.packtpub.com/ : Chronoforms 31 Cookbook

Na de bijeenkomst hebben wij verder ondersteuning blijven bieden. Er moest gewerkt worden in de database en een goede kennis van Chronoforms bleken nodig! Daarom is het fantastisch dat ondanks geringe programmeerkennis van de aanvragers zij er toch in geslaagd zijn om dit met ons op te lossen.

De oplossing in stappen:

Stap 1: In Chronoforms v5, in de Forms Manager (waar de lijst staat van aangemaakte formulieren), hebben we het formulier aangevinkt. Dan geklikt op 'Create table' (in de menubalk rechtsboven) en een naam gegeven aan de tabel. Zo werd het formulier toegevoegd aan de database.

Stap 2: Die naam vonden we terug in onze database PhpMyAdmin. Daar hebben we geklikt op de naam van de tabel en dan op het tabblad 'Operations'. Bij 'Table options', bij 'Auto_increment' konden we de beginwaarde invullen, in ons geval 30000. Zo begint elk formulier met een id vanaf 30000.

Stap 3: Terug naar het Chronoforms formulier: na het openen van het formulier, in het tabblad 'Setup' hebben we 2 acties toegevoegd bij 'On submit': DB Save en TCPDF. Bij 'Edit DB Save' staat er de optie 'Table name' waar de naam van de tabel kon worden aangeklikt en bij 'Edit TCPDF' staat er de optie 'Contents' waar HTML-code kan worden toegevoegd. Daar hebben we toegevoegd:

Class I Application No: {id}

(wat betekent: in het formulier Class I, in het veld Application No moet het id komen (de waarde vanaf 30000 komt dan uit de id-kolom van de database).