Aanwezig: Ludo, Rob K., Piet V., Peter L., Herman, Caroline, Alex, Karel, Manu, Rob V.

Verslag: Manu

Paswoord Adminsitrator herstellen

Stel dat je het paswoord van Administrator kwijt bent, hoe kan je toch met voldoende rechten in de backend terecht? Er is methode waarin je in de database-tabellen werkt, maar Caroline legt hier nog een andere methode uit. Voorwaarde bij deze is wel dat je de log-in en paswoord van een andere geregistreerde gebruiker kent.
Je gaat namelijk met die account-gegevens inloggen én toch alle toegangsrechten hebben in de back-end.
Om dit speciaal toegangsrecht te bekomen gaan we het Joomla-configuration-bestand aanpassen. Je voegt namelijk op het einde - maar voor de sluitende accolade } - een lijn toe als volgt:
public $root_user='de_gebruikersnaam'
waarbij de_gebruikersnaam gelijk is aan de naam van de gebruiker!
Mocht je de volgende foutmelding krijgen
Error displaying the error page: Application Instantiation Error: syntax error, unexpected '}', expecting ',' or ';'
Dan ben je vergeten om een komma-punt achter

Let op: configuration.php bestand moet 444 als toegangsrecht hebben. om het te overschrijven kan je de schrijfrechten tijdelijk aanpassen maar vergeet niet om ze nadien terug goed te zetten.

Als je dan de backend oproept, log dan in als de gebruiker die je als $root_user geconfigureerd hebt. Alzo zal de back-end zich openen onder die gebruiker maar wel als super user die alles kan. Nu kan je het Admin-paswoord terugzetten zoals je wil.
De Joomla-backend toont je een verwittiging om de $root_user te verwijderen uit het configurration-bestand. Door op de bijgaande link te klikken maak je het config-bestand terug zoals het hoort, zonder die super-gebruiker.

verwittiging root user

Varia

Peter Loozen legt de betekenis uit van meerdere configuratie-settings in configuration.php uit.
Tevens belicht hij het verband tussen de gebruikers voor server, database en Joomla. De toepassing hiervan bij installatie-wizards zoals Installatron (o.m. in DirectAdmin) of Softaculous (zoals gebruikt in het cPanel van Siteground) worden besproken.

Uit de losse babbel noteren we nog.

AdminTools of RSFirewall ? Met AdminTools kan je meer configureren maar deze tool komt dan ook technischer over.

Eventuele providers:

  • Siteground blijft de aangewezen Joomla-hoster voor professionals
  • Mediawax blijkt voor hobbyisten ideaal (en goedkoper)
  • Nog nooit gehoord van Xenius? Deze blijkt voor professionals ook de moeite. Rob K. brengt deze aan als mogelijk alternatief voor Siteground. (Bij deze laatste moet je bijbetalen voor back-ups terwijl die bij Xenius inbegrepen zijn)
  • Combell blijkt duur voor wat ze bieden.

Caroline meldt dat ze bij het opvragen van een Google Maps API haar betalingsgegevens moest ingeven.
Manu die voor zijn werkgever een betalend Google Maps licentie aangevraagd heeft, raadt aan om de licentie van Google Maps (goed) te lezen:
- Google Maps is gratis te gebruiken zolang ze op een pagina staat die publiekelijk is (dus niet enkel zichtbaar na inloggen. Manu geeft toe dat Google daar niet echt op checkt).
- het aantal API-calls naar Google Maps is beperkt maar het aantal is redelijk groot. Het kan zijn dat dit maximum nu verlaagd is. Bij overschrijding van de limiet wordt de kaart niet meer getoond. Mocht de kaart te veel opgeroepen worden waardoor je de toegestane gratis limiet overschrijdt, dan zou je verwittigd worden.

Dr. Joomla

Caroline zoek een extensie voor commentaren (op gerechten die gepubliceerd staan), een (soort van) gastenboek. Op een bepaalde pagina moet men een commentaar kunnen ingeven. Niemand in het publiek had een dergelijke funcitonaliteit al toegepast.
JJ Ajax Shoutbox werd geopperd als mogelijke oplossing.

Ludo heeft meerdere crawlfouten. In zijn Joomla-backend (Componenten > Verwijzingen) ziet hij meerdere URLs Maar dit zijn oude URLs (waaronde css- en WordPress-linken).
Deze bestanden zouden niet meer op zijn server staan, maar mocht dit zijn, dan lijken er veel overbodig (zoals die van WordPress).
Die linken die 404-fouten geven kan Ludo via de Verwijzingscomponent laten verwijzen naar de home-pagina van zijn site en dit met de HTTP code 301 "Moved permantly".
Aangeraden is om wel volgende bestanden te controleren
- robots.txt
- een geüpdate sitemap ingegeven op Google for Web Masters