Aanwezigen: Cor Verschuren, Marc Van Meenden, Rob VB, Alex DW, Koen (Adoewa), Peter L., Caroline B., Manu Ampe
Verslag door: Manu Ampe

Back-end menu's

In haar presentatie toonde Caroline alle toepassingen en mogelijkheden van het maken van een eigen menu in back-end. Ook het toepassen van specifieke toegangsrechten. Hierbij leken meerdere uit het publiek het gebruiksgemak van ACL Manager te loven.
Een ander extensie die tijdens de demonstratie aangehaald werd is Switch Editor die zoals de naam aanduidt, het toelaat om gemakklijk van editor te veranderen. Je moet daarvoor niet meer naar enig configuratie-scherm maar je kan in je artikel-beheerscherm blijven : er is daar een veld met een dropdown van mogelijke editors. Enige nadeel is dat je venster vernieuwd wordt: je mag dus niet vergeten om je wijzigingen te bewaren vooraleer je een andere editor kiest.

Bij het creëren van een eigen back-end menu komt er een waarschuwing waardoor je het standaard Joomla! back-end menu kunt herstellen. Deze waarschuwing kan je afzetten (als je zeker bent dat je eigen back-end menu geen verstorend effect zal hebben).
Als je MenuHerstel doet, dan komt er bovenaan in een extra Menu met alle klassieke menu-items voor het beheer. Dit komt van pas als je per ongeluk het standaard menu naar de vaantjes hebt geholpen.

Deze nieuwe functionaliteit gaat zelfs ver. Zo kies je bij een menu voor Akkeeba-backup het profiel dat voor de back-up gebruikt moet worden. Zo wordt bij kiezen van dat menu-item onmiddellijk de backup volgens het gekozen profiel gemaakt.

Menu-item "Menu-container" toont alle ! mogelijke menu-items per Component & Extensies

Menu "geavanceerd" de optie "Controleer menu" zorgt ervoor dat je de optie (en boodschap) voor "Menu Herstel" al of niet toont.

Dr Joomla!

In het Dr. Joomla! vragenuurtje werd er aandacht gevraagd voor de strengere privacy regels die Europa aan zijn lidstaten oplegt (en die toegepast moeten worden vanaf 25 mei 2018), de zogeheten General Data Protection Regulation aka GDPR.
Een concreet voorbeeld waarbij we die strengheid wel eens uit het oog zouden vergeten is bij een restore van de ingeschrevenen voor nieuwsbrieven (AcyMailing). De personen die zich hebben uitgeschreven later dan de datum van je backup (die je gebruikt voor je restore), dan zouden die door je restore terug ingeschreven zijn. Mede door GDPR worden mensen gevoeliger voor schendingen van hun (voorkeuren rond) privacy. De GDPR-wetgeving zou ook een impact hebben op de inschrijvingen op nieuwsbrieven: men moet kunnen bewijzen waar de persoon zich ooit heeft op ingeschreven. Maar tot hoever dit gaat, was niet duidelijk in het publiek (moet men bijv. de tekst die getoond werd bij het inschrijvingsmodule ook bewaren?).

We verwelkomen Marc. Hij is van plan om met Joomla! te starten en heeft hierbij veel vragen. Ze reiken van praktische zaken tot een discussie over Joomla! / WordPress, domeinnamen en verder nog over de toekomst van web-sites, het internet wanneer artificiële intelligentie en superkrachtige computers toegepast zullen worden om sites te hacken.
Uit de discussie over domeinnamen onthouden we dat vergeleken met vroeger er strengere regels gelden. Zo wordt het moeilijker om domeinnamen te registreren op een bestaande (merk)naam met het oog die later te verkopen aan het bedrijf met die (merk)naam. Dit geldt alvast voor geregistreerde merknamen. Zo wordt het dus onmogelijk om SchoenenSalamander te registreren omdat Salamander (voor schoenen) een geregistreerd merk is.