In deze bijeenkomst werd een extensie getoond om gegevens in tabel-vorm te tonen (Ari Data Tables) alsook een gratis service voor het beheren van je CMS zoals installeren, backuppen, restoren van je Joomla!site (Installatron Remote).

Aanwezigen: 

Koen Rottier, Karel Mertens, Gerd Willemen, Marie-Thérèse Willemsen, Alex De Winter, Caroline Bultinck, Jurgen Gaeremyn, Manu Ampe, Rob Van Bezouwen, Guy De Meester, Misonnen Jean-Francois

Inhoudstafel:

Ari Data Tables

Installatron Remote

Query voorbeelden

Extensie Ari Data Tables door Koen

https://extensions.joomla.org/extensions/extension/core-enhancements/data-reports/ari-data-tables
De front-end is te bezien op http://www.adoewa.com/on7rk.be/qso-statistics/wa-dxcc

ADT Frontend 01 640

Data rond Radio Amateur Zenders zitten in een MS Access data base. Elke maand zet Koen deze data om naar een tabel in de MySQL DB van zijn Joomla-site.

Koen heeft zijn gegevens zo georganiseerd dat de afbeeldingen die hij in bepaalde cel van de tabel wil tonen, een naam krijgen die gelinkt is aan de bijhorende data.

PHP MyAdmin

Hierdoor kan de SQL-query simpel maar slim gehouden worden. In bijgaand voorbeeld is dit : 

select DXCCID, DXCCName, DXCCPrefix, 2M, 6M, 10M, 12M, 15M, 17M, 20M, 30M, 40M, 60M 
From WA_DXCC order by DXCCPrefix

Om je tabelgegevens in een web-pagina weer te geven is bij Ari Data Table geen component voorhanden maar je kan even gemakkelijk de module oproepen in een pagina. Zoals je hieronder zult merken, zijn in de module definitie heel wat configuraties mogelijk!

Voor het ophalen van de data moet je de bron specificeren. Is dit een data-base dan moet je type db en diens naam, username, pwd ingeven. Als input kan je ook Excel en CSV-bestanden gebruiken.

Hieronder zie je enkele screenshots van de module waarmee je al een idee kunt vormen van alle mogelijke configuraties. 

ADT Module

Voor elk van de opgehaalde velden kan je bepalen hoe deze weergegeven moet worden.
Je kan zelfs kiezen om het als een link te tonen waarbij je de "target" kan kiezen).

ADT Module 02 640

De kolom "ID" die je hierboven ziet, is de kolom-naam in de (SQL query van) DB
terwijl "Alias" de titel voor de front-end weergeeft. In het Format kan je ook de linken specificeren.

ADT Module

ADT Module

ADT Module 05 640

Voor een klant maakte Koen een shortcut (naar File Explorer) die m.b.v. FTP de klant zijn CSV-bestand naar een map op de site zette. In AriTable was dat bestand in die map aangeduid als input.
Er is ook de mogelijkheid om met een extra extensie de mappen uit een Cloud-opslag (Dropbox, Google Drive) zichtbaar te maken in Joomla, alzo hoeft de klant enkel zijn bestand in de Cloud te zetten waarna die in Ari Data Tables bereikbaar is.

Er kan een scroll-balk over betaalde kolommen gezet worden .

Je kan er ook voor kiezen om de gegevens grafisch weer te geven.

Hoewel in deze demo de data uit aparte tabellen kwam, kan je uiteraard ook de klassieke Joomla! tabellen consulteren. Hiervan gaf Manu enkele voorbeelden. Als hij daarvoor naar de back-office ging kijken, bleek wel dat het niet de extensie Ari Data Tables betrof maar ArtTables. Manu gebruikte deze extensie omdat er een gratis versie beschikbaar is, weliswaar met minder maar toch voldoende configuratie-mogelijkheden.
Beide getoonde extensies werken als Modules maar zowel Koen als Manu toonden ze in hun web sites als volledige pagina's.
Manu toonde enkel queries die gegevens uit de Joomla-tabellen opriepen (voorbeelden hieronder in Annex).

Installatron Remote

Installatron voorziet software installatie programma's. Veel providers bieden deze applicatie aan, bij Siteground is het een gelijkaardige applicatie: Softaculous. Maar wat leuk is bij Installatron is de gratis cloud-versie Installatron Remote. Dus als je provider deze applicatie niet voorziet dan kan je er aan denken om deze cloud- of remote-versie te gebruiken. Manu heeft deze ontdekt omdat de gelijkaardige applicatie Softaculous bij Siteground dikwijls niet werkte terwijl Installatron bij zijn vorige provider nooit problemen gaf, zelfs niet met restores.

In deze presentatie toonden Caroline en Karel bijna alle functionaliteiten van Installatron Remote.
Ze startten met het creëren van een nieuwe Joomla!site. Van deze werd er een back-up gemaakt waarna Caroline een kleine wijziging in het CMS aanbracht. Deze wijziging verdween zoals gehoopt & verwacht met een restore van de eerder gemaakte back-up. 
Het moeilijkste bij Installatron Remote bleek tijdens de opzet van je site het bepalen van het pad waar de site zich bevindt. Karel had hiervoor een kleine hint: copieer het pad dat je met je FTP-software als pad gebruikt.

Meer weten over Installatron Remote? Lees dan het eerder gepubliceerde artikel hierover.

Annex

Enkele Queries met tabellen van de Joomla! database.

1. Het tonen van ContactPersonen uit verschillende categoriën in 1 web pagina (de lijsten per categorie wel gescheiden door tabs).

Front-end:

ContactPersonen FrontEnd

Query:

select concat('<a href=http://www.mijnsite.be/index.php/component/?option=com_contact&view=contact&layout=edit&id=', p.id , ' >'
, p.name, '</a>') as Naam, p.con_position as Functie, concat( p.postcode,' ', p.suburb ) as Woonplaats
from jos_contact_details p
where p.catid = 18
and p.published = 1
and (p.publish_up = '0000-00-00 00:00:00' OR p.publish_up <= now() )
and (p.publish_down = '0000-00-00 00:00:00' OR p.publish_down >= now() )
order by p.sortname1 asc ,p.id asc

Om de lijst van personen in de andere tab te verkrijgen moet enkel de waarde voor catid aangepast worden. (In de betalende versie van Ari Tables zou dit dynamisch kunnen gebeuren.)

2. Een lijst van Artikels met hun meta data en tags

Deze lijst is in de front-end enkel zichtbaar voor editors en ze bevat linken die de Artikel-editor oproepen. 

Front-end:

ArtikelLijst MetaData

Query:

select c.title Categorie
, concat ('<a href=http://www.mijnsite.be/index.php/component/content/?option=com_content&view=form&layout=edit&a_id=' , a.id , ' target="_blank">', a.id, '</a>') ID
,concat('<a href=http://www.mijnsite.be/index.php?option=com_content&view=article&id=' , a.id , ':', a.alias, '&layout=edit target="_blank">', a.title, '</a>') Artikel_titel
, a.metakey Trefwoord
, tags.art_tags
, date_format(a.created, '%Y-%m-%d') creatie
from jos_content a
inner join jos_categories c on a.catid = c.id
left outer join
(select m.content_item_id art_id ,group_concat(t.title order by t.title separator ' | ') art_tags
from jos_contentitem_tag_map m left outer join jos_tags t on t.id = m.tag_id
group by m.content_item_id order by m.content_item_id
) tags on a.id = tags.art_id
where a.state > 0
and c.id not in ( 44, 47, 60) -- categories "unieke paginas", "WebSites"
order by a.id desc

Verslag gemaakt door: Manu Ampe