In deze bijeenkomst werd een speciale methodiek getoond waarmee module-posities soepeler gewijzigd kunnen worden dan door een Batch-verplaatsing, met als bijkomende voordeel dat specifieke settings - zoals CSS aangepast aan de template -bewaard blijven.

Aanwezig: Piet Verhoeven, Ludo Huybrechts, Caroline Bultinck, Aldex De winter, Koen Rottier, Manu Ampe

Verslag: Manu Ampe

Presentatie: Module's positie wisselaar

Als je verschillende templates wil testen of demonstreren op je site, en er worden veel posities gebruikt, dan kan het tijdrovend zijn om bij elke template-wissel de posities van alle modules te wijzigen.
Bij een batch-verplaatsing worden ook de CSS-klassen typisch voor template X overgenomen voor template Y.
Ander probleem: je start met 3 modules op respectievelijk positise A, B en C, je wijzigt die naar een templaat met maar 1 positie "top", hoe weet je dan bij een volgende template-wissel die terug 3 posities "links", "midden" en "rechts" welke van de 3 modules met positie "top" nu naar links, midden of rechts moeten? 

Hier beschrijven we een manier om die ingreep te vergemakkelijken en dergelijke positie-problemen te vermijden. Voorwaarde is wel dat je een basiskennis hebt van een Excel, en van SQL-query's; je moet ook vlot SQL-query's kunnen uitvoeren in de database.

Het werkplan is als volgt:

  1. In het gegeven rekenblad een lijst opstellen van de templates met hun module-posities waarbij per rij de posities komen die een gelijkaardige plaats op de webpagina vertegenwoordigen.
  2. Aan de hand hiervan bouwen rekenblad-formules specifieke SQL-query’s die aangepast zijn aan de gekozen template-wissel.
  3. Deze query’s moeten dan in de database uitgevoerd worden om de juiste module(positie)s voor de nieuwe template te bekomen.

Omdat we in direct in de DB werken, zijn er enkele controles voorzien die je moet uitvoeren vooraleer te starten. Er zijn ook enkele voorbeelden van SQL-queries die fouten geven met de uitleg waarom (bijv. kopiëer en plak functionaliteit die soms onnodige aanhalingstekens erbij plakt).

Alle tests zijn uitgevoerd in Joomla! 3.* versies. In de documentatie is de tabelstructuur en de werkwijze tot op data -niveau uitgelegd zodat je kunt checken of de werkwijze nog steeds geldt in de volgende Joomla! versies.

De volledige uitleg vind je in deze handleiding en de motor zelf zit in het rekenblad die je samen met enkele voorbeelden van template-posities in een gcomprimeerd bestand vindt.

Dr. Joomla

Tabel te groot / niet alles te zien

Piet toonde een website-pagina die een tabel bevatte breder dan de canvas. Zijn vraag was hoe je voor die table scrolbars krijgt zodat je naar rechts - links kunt scrollen , schuiven om de uiterste zijden vna de tabel te zien.
Het publiek raadde aan om de hoeveelheid gegevens van de tabel niet allemaal direct te tonen maar te werken sliders of tabs. In de tabel waren ook kolommen wiens nut het was om aan te duiden dat er voor de linksliggende kolom(cellen) er een verklarende legende is (onder de table). Deze kolom kan weggelaten worden waarbij je dan in de kolom links ervan een kleur of icoontje duidelijk maakt dat er voor die cel er een verklarende legende is.

Logo onzichtbaar in Gantry 

Ludo heeft een site in Gantry waarbij het logo van de firma zich maar niet wil tonen in de front-end. Hij heeft meerdere formaten van de afbeelding uitgeprobeerd maar telkens zonder resultaat.
Blijkt dat Ludo het logo niet in de juiste Outline (Home / Default) plaatste. Die 2 outlines hebben namen die je als "standaard" zou kunnen interpreteren waardoor je snel in de verkeerde Outline zit. Blijkt dat Gantry dit zo uitgebouwd heeft om WordPress-compatibel te zijn.