Welkom

Ben B is vandaag de voorzitter en opent de vergadering. Omdat Sander reeds aanwezig is, zal de agenda schema aangepast worden.

Belangrijke mededeling van het bestuur

Het lokaal van CVO in Temse kan niet langer ter beschikking staan van JUG Vlaanderen. Daarom is het bestuur op zoek gegaan naar een alternatief.
Er is een alternatief gevonden bij CVO in Antwerpen (Potvlietlaan). Meer info rond de locatie zal nog op de site verschijnen.
In het lokaal zal eveneens wifi en een beamer ter beschikking zijn. Er wordt een financieele tussenkomst gevraagd voor de verwarming en infrastructuur. Een kleine rondvraag tussen de aanwezigen geeft aan dat men hiermee geen probleem heeft.
Er wordt een voorstel naar voor geschoven om een soort van jaar abonnement te creëren. Aan aanwezigen zonder jaar abonnement zal een bijdrage voor die dag gevraagd worden. Een 14 tal aanwezigen geven te kennen zeker interesse te hebben voor een jaar abonnement. (jaarprijs die naar voor geschoven wordt is ongeveer 30 euro)
Het bestuur zal dit verder uitwerken en via de site publiceren.

Joomla dagen Nederland

Een 5 à 6 mensen gaan naar de Joomladagen. Om eventueel carpooling of ander vervoer te organiseren zal LucO een artikel aanmaken op de site, waar men via de commentaren een en ander zal organiseren en afspreken. Fijn om te weten is dat er dit jaar ook „familie activiteiten” zijn - bedoeld voor bvb eventuele partners die meekomen, maar die geen interesse hebben in Joomla zelf.

Voorstelling van ACL manager door Sanderjugfebruari2014

Sander Potjer
@sanderpotjer
www.aclmanager.net

De bedoeling van dit verslag is niet om een tutorial te maken rond ACLmanager - dan had je aanwezig moeten zijn…

Samengevat:
ACL = acces control list - het managen van wie wat mag doen op een site, en zeker in de back-end.

ACL manager is een grafische voorstelling van de Joomla-core-gebruikersgroepen en hun rechten.

Sander geeft de raad mee om te denken vanuit de ROL die een bepaalde groep MAG, eerder dan wat deze NIET MOGEN.

Hij geeft eveneens de raad mee om zelf een gebruikersgroepen-structuur te bouwen, en alle standaard groepen te verwijderen behalve public - guest (3.2) en superuser. Hij geeft ook de raad mee om het toegangsniveau „speciaal” te herbenoemen tot „backend” - wat beter de lading dekt.

Vervolgens is het de kunst om een aantal gebruikersgroepen aan te maken, en hieraan toe te kennen wat deze mogen doen.
Daarna ga je je gebruikers toewijzen aan een of meerdere gebruikersgroepen. Deze rechten kan je dan toekenen op alle onderdelen van de site (artikels - componenten - modules - …..)

Rondvraag


Het rondvraag-moment handelt voornamelijk rond een aantal vragen die aan Sander gesteld worden aangaande Joomla - maar dan buiten ACL manager.

Volgende bijeenkomst

De volgende JUG Vlaanderen bijeenkomst zal op zaterdag 29/3 zijn ergens in het Antwerpse - info volgt van het bestuur.
Voorzitter - Guy

Agenda volgende bijeenkomst:

  • Luc Ongena zal een voorstelling doen van zijn favoriete foto-beheer extensies (/-30min)
  • Michel zal verder werken rond de eigen JUG site en de voorgestelde logo ontwerpen van Peter de cock (zie verslag dd 18/1/14)
  • De data voor de JUG bijeenkomsten voor de rest van het jaar zullen vastgelegd worden op het principe van de 3e zaterdag van de maand.
  • De leden die naar de joomla dagen (22-23/3/14) gaan, zullen een verslag uitbrengen van hun ervaringen.