Verslag meeting JUG Vlaanderen 17 oktober 2015

Aanwezig: Caroline B., Marie-Thérèse W., Karel M., Luc DM., Freddy H., Gie VdV., Peter L., Rob VB., Alex DW, Manu A. (verslag)


1. Inleiding

Gie Van der Velden geeft toelichting over hetgeen in de vorige bijeenkomst overeengekomen is (en te lezen is in het verslag ). Een nieuwe ploeg mensen zal zich inzetten voor Joomla! Users Group Vlaanderen. Omdat zij vlak voor de maandelijkse JUG-bijeenkomst samen vergadering begint die iets later.

2. Presentatie GoogleMaps verrijkt met KML

Manu Ampe legt uit hoe KML-bestanden Google Maps verrijken, hoe deze te maken en toont enkele Joomla extensies die dergelijke kaarten in de content (zouden) integreren. Een handleiding voor KML-bestanden met bespreking van extensies is ter beschikking gesteld.

3. Dr. Joomla

3.a) Hoe kan men een site proper houden?

De vraag richt zich niet op het inhoudelijke maar eerder op het technisch funtionele. Als je extensies installeert & deïnstalleert, worden dan alle tijdelijke, onnodige restanten wel goed opgekuist? Enkele tips werden gesuggereerd:
als je het installatie-script van de extensie bekijkt, dan krijg je een idee wat die installatie gecreëerd heeft (en wat er na een deïnstallatie niet meer mag bestaan):
- Admin Tools van Akeeba (bevat o.m. een opkuis / optimalisatie van DB, opkuis van sessies en tijdelijke bestanden)
- ACL-manager van Sander Potjer zou de asset-tabel corrigeren

3.b) Kwaliteitswaarbog van Joomla! extensies

Naar aanleiding van het eerste punt van Dr. Joomla werd de vraag gesteld "welke kwaliteitscriteria worden er aan de Joomla! extensies opgelegd?".
Karel die een plug-in gepubliceerd heeft, bevestigde dat er een waslijst van criteria wordt opgelegd, maar de aanwezigen twijfelen of die effectief getest worden vooraleer een extensie in de JED gepubliceerd wordt. Vermoedelijk niet omdat er andere prioriteiten zijn met het onvoldoende aantal vrijwillige developers.
Het toekennen van een certificaat zou een oplossing kunnen zijn. Maar men zou dan de toekenning hiervan terug moeten onderzoeken bij elke nieuwe versie  van de extensie, allicht niet realistisch.