Aanwezig: Koen, Caroline, Gerd, Rob, Alex, Marie-Thérèse, Gie, Manu, Marc

In deze bijeenkomst zouden we meerdere nieuwigheden van Joomla! 3.6.2 tonen. Allicht hebben velen al gelezen wat er veranderd & nieuw is, maar we wilden het ook eens effectief zien ... met een bijkomend voordeel dat we ook zaken ontdekken die al langer bestaan maar waarvan we geen weet van hadden.

Dit bleek ook effectief het geval te zijn. De voorstelling was ook vaak aanleiding om bijhorende vragen en weetjes naar voor te brengen of af te leiden. Over dit onderwerp is een uitgebreid artikel geschreven dat je op deze site kan lezen.

Buiten het hoofdonderwerp, nieuwigheden in Joomla!, kwamen andere zaken terloops aan bod waarvan we de belangrijkste hieronder bespreken.

Opdat Joomla! zou weten dat er een update is, moet de extensie in de Extension Manager vermeld staan. Maar niet alle extensies zorgen hiervoor waarvoor minstens 2 redenen te bedenken zijn:

  1. voor de gratis versie is dit niet voorzien maar wel voor de betalende
  2. de ontwikkelaar heeft aan deze update-functionaliteit nog geen ontwikkelingswerk gedaan.

Wat dit laatste betreft heeft Marc een fijne tip. Hij contacteert de ontwikkelaar met de uitnodiging om hiervan toch werk te maken; maar hij wijst hen er ook op dat ze zich hierbij eventueel enkel kunnen beperken tot het vermelden van een update. Dus de Administrator krijgt dan op zijn minst een bericht dat er een update is, waarna hij dan zelf de update-versie manueel moet installeren.  

Alex had rond updates ook een fijne tip. Met de gratis extensie JoomlArt Extension Manager kan je een roll-back doen naar een vorige versie en dit niet alleen voor JoomlArt extensies. Dus als je meerdere installaties upgrade dan moet je niet bij elk van hen een backup maken om te kunnen terugkeren (roll-backen) via een restore, maar zou je dan 1 backup kunnen maken en enkel bij falen van 1 upgrade de JoomlArt Extensions Manager daarvoor een roll-back kunnen laten uitvoeren. Let op: je kan enkel roll-backen naar versies die na de ingebruikname van JoomlArt Extension Manager geïnstalleerd zijn.

Andere onderwerpen die opduikten:
HTTP | HTTPS is even aangehaald. Van Marc hebben het http://cinnk.com/joomla/3/tutoriels/le-https-facilement-sur-son-site-joomla
Cache: Wij zullen vragen aan de spreker van volgende meeting , René , om hierover meer te vertellen.

Aanpassingen in Administrator console. Tijdens de demo gebruikte Manu 2 verschillende kleur-configuraties om het onderscheid te maken tussen de productie-site en de test- of ontwikkel-site. Caroline stelde ook voor om het logo in de inlog-pagina te tonen. Het instellen hiervan doe je in Templates > Stijlen

Isis kleuren ProdIsis kleuren Dev

Het selecteren van een afbeelding voor Inloglogo, geeft dan voor de ../administrator log-in scherm:

isis login met EigenLogo

Wat ook gesmaakt werd is het tonen van een (eenvoudig) Google Dashboard in de administrator console van Joomla! ( Meer informatie vind je op https://deconf.com/google-analytics-dashboard-joomla/ )

cPanel Modules GoogleDashboard

Bemerk ook het extra menu bovenaan. Hoe dit bekomen staat beschreven in ons artikel Je eigen menu in het controlepaneel


In Dr.Joomla! kwam Caroline met enkel problemen rond het verzenden van nieuwsbrieven.
Na het versturen van een nieuwsbrief naar een 4000 tal aderessen, komen er een redelijk groot aantal terug. Nu moet ze die manueel behandelen (bijv. uitschrijven). Hoe kan ze dit op een eenvoudigere manier?
Blijkt dat bij een hogere licentie van AcyMailing het mogelijk is om bounced mails automatisch te behandelen. In de Enterprise versie (89Euro) is "Bounce Back Handing" voorzien.
Een andere moeilijkheid is het feit dat bij AcyMailing het zend-scherm actief moet blijven zolang de verzending niet gedaan is. Sinds Caroline bij Sitegorund is, loopt dit uit tot meerder uren! Haar PC gaat dan soms in slaapstand (te verhelpen door instellingen in Windows Energiebheer te veranderen), maar Marc wijst ons op een (door AcyMailing voorziene) oplossing: het gebruik van Elastic Email https://elasticemail.com/. Je opent daar een gratis account en dan stel je in AcyMailing Configuratie de account & API-key gegevens in zodat Elastic Email de verzending uitvoert.

Elastic EMail Server in AcyMailing invoegen