VERSLAG JUG VLAANDEREN
18 oktober 2014

AGENDA

1) Welkom en overlopen agenda2014-10-18-10.14.20

2) Overrides bij één instantie - door Michel Baghuis

3) Joomla & Google analytics - door Anja Hage

 

VERSLAG VAN DE BIJEENKOMST

1.Nieuw bestuurslid.

Ben bruggeman heeft zich laten vervangen als bestuurslid van JUG Vlaanderen. 
Dit door Caroline Bultinck die ons team zal komen versterken.

2.Overrides bij één instantie door Michel Baghuis

ÉÉN MODULE ANDERS OPMAKEN:

• via module class suffix (onderdeel advanced) – hier kan u een class opgeven

ÉÉN PAGINA ANDERS OPMAKEN:

• kies hiervoor een andere template style. Menubeheer Templatestijl en kies de gewenste template uit

de lijst.

VERSCHILLENDE STIJLEN AANMAKEN:

Open templatebeheer Stijlen en dupliceer of kopieer een stijl. Zo kan u de standaard parameters voor

de gekopieerde stijl aanpassen en bepaalde pagina's opmaken met de gekopieerde stijl.

Wilt u een stijl wijzigen (niet in de parameters) dan kan u een class toevoegen

CLASS TOEVOEGEN:

Menubeheer Menu-item openen Paginaweergave. Hier kan u een css-class toevoegen. Wel altijd

vooraf laten gaan door een spatie

Daarna moet u de layout aanpassen van de class .groen

Bijvoorbeeld:

css aanpassen

Open in uw template de map CSS custom.css. Hierin geeft u de naam van de class op en de opmaak.

Werkt u via een kopie van de template, dan moet u in de index.php van de template een stylesheet

toevoegen.

Raadpleeg alvast onze handleiding voor meer informatie.

3.Joomla! & google anlytics door Anja Hage

 Dit verslag is aangevuld daar eigen werk.

  • Doel van uw websiteanja
  • Plan opstellen hoe de website te structureren
  • Voorbereidend werk: Nieuwsbrieven gebruiken, contact-pagina, forum ...
  • Hoe wilt u uw bedrijf bereiken

ALGEMENE INSTELLINGEN WEBSITE

WEBSITENAAM

Alhoewel de naam niet altijd zichtbaar is op de pagina, toch speelt de naam een belangrijk rol. Zorg

er dan voor dat de websitenaam minimaal de naam van het bedrijf of merk bevat waarover de

website gaat.

ZOEKMACHINEVRIENDELIJKE URL'S

Deze optie zorgt dat de standaard URL's van Joomla, zoals:

standard URLs

Omgezet worden naar:

short url

Doordat de naam van de pagina nu in de URL zit, is het zowel voor mensen als voor zoekmachines

duidelijker waar deze pagina over gaat. Ook verkleint deze instelling de kans dat er problemen

ontstaan met de gebruikte URL's aangezien de bijzondere tekens " ?,& en = " er niet meer in

voorkomen.

GEBRUIK URL HERSCHRIJVEN

url herschrijven

Hiervoor moet htaccess.txt omgezet worden naar .htaccess. De URL uit de vorige stap

(zoekmachinevriendelijke URL's) wordt nu nog netter herschreven van:

short url

Naar:

blogs

Hierdoor oogt de URL professioneel en wordt zo kort mogelijk. Bezoekers zullen nu in de

zoekresultaten van Google eenvoudig achter de naam van de website kunnen lezen om welke pagina

het gaat.

ACHTERVOEGSEL TOEVOEGEN

achtervoegsel toevoegen

De URL uit de vorige stap:

blogs

Wordt met deze optie herschreven naar:

html

UNICODE ALIAS

U dient deze optie enkel op te zetten wanneer de doelgroep enkel binnen één land ligt waarvan NIET

Westerse tekens het alfabet vormen (Russische, Griekse .... Karakters).

WEBSITENAAM IN PAGINATITELS

Onderzoek heeft uitgewezen dat woorden vooraan in de <title>-tag zwaarder meetellen dan

woorden achter in deze tag.

CVO janitor

METATAGS

ALGEMENE METABESCHRIJVING

De metabaschrijving wordt niet getoond op de website zelf, maar staat wel in de broncode. Deze

beschrijving is het stukje tekst onder de paginatitel op de resultatenpagina van een zoekmachine.

Deze algemene metabeschrijving zal steeds worden getoond wanneer er geen specifieke

metabeschrijving voor bijvoorbeeld een categorie, artikel of menu-item is ingevoerd. Doordat deze

beschrijving erg globaal zal moeten zijn en Google prima in staat is een ander stukje tekst van de

website af te halen, is het beter om deze algemene metabeschrijving leeg te houden.

ALGEMENE METATREFWOORDEN

Google bepaalt geen positie van een website op basis van metatrefwoorden. Dus steek niet al te veel

tijd aan deze trefwoorden.

INHOUDSRECHTEN

Deze rechten worden alleen getoond in de broncode. Deze hebben momenteel ook minder waarde

voor zowel zoekmachines als menselijke bezoekers. In plaats daarvan kan u op de website zelf de

inhoudsrechten vermelden.

MENUBEHEER

MENUTITEL

De menutitel zal, tenzij deze overschreven wordt, weergegeven worden in de titelbalk van de

browser.

menutitel

Tevens wordt deze getoond als vetgedrukte blauwe link in de zoekresultatenpagina van Google.

Aangezien de menutitel ook op de website zelf zichtbaar zal zijn, is het raadzaam deze op een

natuurlijke manier in te vullen.

ALIAS

Deze alias wordt in de URL gebruikt wanneer de optie 'Zoekmachinevriendelijke URL’s’ aanstaat.

BROWSERPAGINATITEL (ONDER PAGINAWEERGAVE)

browserpagina

Wanneer dit veld wordt ingevuld zal deze waarde worden weergegeven in de titelbalk van de

browser, in plaats van de menutitel. Zorg er daarom voor dat belangrijke trefwoorden op een

natuurlijke manier ingevuld worden. Houd er ook rekening mee dat de titel onder de 70 karakters in

lengte blijft, anders worden ze door Google afgebroken op de resultatenpagina.

PAGINAKOP (ONDER PAGINAWEERGAVE)

De waarde van de headings zijn de afgelopen jaren niet afgenomen en nog steeds belangrijk voor

zoekmachine optimalisatie en dan vooral de <h1>heeft de meeste waarde, de <h2> en <h3> zijn van minder waarde

voor SEO.

Ook nog even ter aanvulling van de tag, deze wordt zelfs soms door Google gebruikt om als titel in de zoekresultaten te tonen.

Als je in Google (NL) bijvoorbeeld op 'cursus website maken' zoekt, wordt de cursuspagina op mijn website getoond met als

titel 'Basiscursus website maken' dit is de <h1> van die pagina

http://www.web-effect.nl/joomla-cursus/website-maken-met-joomla en niet mijn browserpaginatitel van die pagina

'Cursus website maken met Joomla voor zzp'ers en kleine ondernemers'.

ARTIKELBEHEER

TITEL

Probeer de titel van elke pagina uniek te maken. Dit zal er voor zorgen dat Google inziet dat er

geen dubbele informatie op de website staat, want elke titel is dan immers uniek. Tevens kunnen

bezoekers zien of ze de informatie op een pagina al gelezen hebben of niet.

METABESCHRIJVING

Het gebruik van een unieke en gerichte metabeschrijving per artikel kan tijdrovend zijn, maar erg

interessant.

Het is niet erg dat u veel dezelfde woorden gebruikt, zolang de beschrijving maar anders is dan de

andere pagina’s. Gebruik daarvoor zo veel mogelijk relevante woorden.

ROBOTS:

Standaard worden alle pagina’s toegelaten voor robots en zoekmachines. Wilt u om wat voor reden

dat een pagina (artikel) niet geïndexeerd mag worden door google of een andere zoekrobot, dan kan

u meegeven, zodat het artikel niet mag geïndexeerd worden of niet mag gevolgd worden.

robots

Index: het artikel mag geïndexeerd worden door zoekmachine

Noindex: het artikel wordt niet geïndexeerd

Follow: de zoekmachine mag de links op de pagina volgen

Nofollow: de zoekmachine mag de links op de pagina niet volgen

LINKING

• Linking is naast zoekmachines een van de belangrijkste methodes om via het Internet

bezoek te krijgen.

• Meldt u aan bij zogenaamde directories of linkenpagina’s. Google ziet de inkomende links als een stem

op de website.

(www.joomla.org indien uw site joomla-gerelateerd is)

• Als websites die Google belangrijk vindt naar u gaan linken, dan gaat Google uw website ook

belangrijker vinden en dus hoger waarderen.

FIGUREN VOORZIEN VAN ALT TAG

Als er figuren moeten gevonden worden door de zoekrobot, voorzie ze dan van de alt tag

(alternatieve tekst)

alternatieve tekst

Eventueel nakijken in robot.txt of de map met uw images niet op disallow staat. In de versie van

Joomla 2.5 was dit wel het geval. Haal deze regel eruit indien het geval.

Disallow: /images/

In robot.txt kan u eventueel submappen toevoegen: bijvoorbeeld Disallow: /images/jug

SOCIAL MEDIA

Gebruik sociale media als Facebook en Twitter. Daar kan u linken naar de website en zo meer

bezoekers krijgen.

CONTACTPAGINA

Zet een duidelijke contact-pagina op uw website, zorgt dat de contactpagina niet voorzien

van veel extra tools en externe linken. Zodat de bezoeker enkel aandacht heeft voor het

invullen van de pagina en niet afgeleid wordt door andere linken en tools.

CONTACT VIA EMAIL

De communicatievorm die het dichtst bij de beleving van het websitebezoek ligt is email.

ROUTEBESCHRIJVING

Als u een winkel hebt, of een bedrijf of organisatie waar u mensen ontvangt, dan moeten ze u weten

te vinden via een routebeschrijving en een landkaartje waarop de locatie aangeduid is.

GEEF AAN WAAR BEZOEKER OP DIT MOMENT IS.

Dit kan u op verschillende manieren doen, afhankelijk van de gekozen menustijl. U kunt een

aangeklikte hoofd- of submenuknop een andere kleur of een schaduweffect geven of de tekst in de

knop bold maken of zo. In elk geval iets visueels waaruit blijkt: U bent nu op deze pagina.

Een andere manier om aan te geven waar u bent is gebruik te maken van breadcrumbs.

GEBRUIK MEERDERE NAVIGATIE-ELEMENTEN TER ONDERSTEUNING VAN DE MENUSTRUCTUUR

• Links in de tekst

• Klikbare afbeeldingen

• Een snelkeuzemenu

SCOOR MET NIEUWSBRIEVEN

SITEMAP

Een XML-sitemap is een document op de site dat links naar alle andere pagina's van

de site bevat, maar dan zo opgesteld (XML) dat Google (en andere zoekmachines) ze

makkelijker kunnen volgen.

Een XML-sitemap geeft per link naar een andere pagina van de site aanvullende

informatie voor de zoekmachines. Zo staat er bijvoorbeeld per pagina hoe belangrijk u die

pagina vindt en hoe vaak u wilt dat de zoekmachines die pagina indexeren.

Er zijn verschillende manieren om een XML-sitemap te maken. U kunt die zelf maken,

een XML-sitemapgenerator gebruiken of een plugin installeren waarmee u een XML-
sitemapgenerator inbouwt (betalende extensie ‘Sitemap Manager’ +/- 35,00 euro)

Google analytics

googleanalytics

Onder Account om een nieuwe account te maken

nieuwaccount

VIA GOOGLE ANALYTICS KAN U METEN HOEVEEL:

• Bezoekers u krijgt op de website

• Van waar de bezoekers komen

• Met welke zoekwoorden u gevonden wordt

• Welke pagina’s er werden bezocht

• ....

Geef de gevraagde gegevens op Uw account instellen, en klik onderaan op Tracking-ID ophalen

Kopieer de code

TRACKING-ID INGEVEN BIJ JOOMLA

De code kan u ingeven bij index.php (van je template) – plak de code onderaan de pagina.

Bij sommige templates kan u de tracking-ID ook via een via een tool ingeven of u kan een extra plugin

installeren om de tracking ID op te geven.

Het duurt enkele dagen voor de sessies worden toegevoegd.

WEBSITE GEGEVENS BIJ ANALYTICS

anamenuKlik op "Alle websitegegevens"

Kies bij Doelgroep Overzicht. Bovenaan kan u de datums ingeven waarover u

een overzicht wilt bekijken.

Kies bij Acquisitie Overzicht. Hier kan u terugvinden op welke manier de site

wordt gevonden (Direct, Social media, Email Referral ....)

Aantal sessies zijn steeds hoger dan het aantal Gebruikers, elke gebruiker kan

meermaals aanmelden.

 

• 1.77 pagina’s/sessie is niet hoog

• 00:01:13 als sessieduur is niet hoog

• 74,91% bouncepercentage is veel te hoog, zeker onder 50% blijven en onder 25% is heel goed

De bouncepercentage:

de bezoekers die niet doorgaan naar een volgende pagina

Uitstappercentage:

de pagina waar de website wordt verlaten

anamenu 1

Pagina’s via nieuwsbrieven worden goed gevonden

Bekijk ook onder Gedrag Site-inhoud Bestemmingspagina

IP ADRES BLOKKEREN

Via beheerder (bovenaan bij Google analytics) en kies Filters

ipblock

• Kies bovenaan NIEUW FILTER.

• Geef een duidelijke naam (bijvoorbeeld IP thuis)

• Geef een filtertype

filtertype

• Daarna uw IP-adres ingeven en de wijzigingen bewaren

Hiermee wordt het bezoek met uw eigen IP-adres niet meegerekend bij deze website.

Links

Joomla! 3 SEO en google analytics (presentatie JUG Vlaanderen)

Inzicht in website doelen met RSformPro en google analytics (Joomladagen 2014)

Ik heb eventueel ook handleidingen, maar die staan op dit moment niet openbaar op mijn website.

Worden toegestuurd na aanmelden voor mijn nieuwsbrief http://www.web-effect.nl/gratis-tips-voor-meer-online-resultaat.

Bedankt aan Anja van ons allemaal

4. Dr. Joomla

Dr Joomla werd deze maand niet behandeld. Er heeft niemand vragen gesteld.

Afsluiten

• De bijeenkomst wordt afgesloten om 12:00u.

• De volgende vergadering gaat door op zaterdag 15 november 2014 – om 09:00u.

• Voorlopig agenda volgende vergadering:

      • Overrides door Michel

      • 2 Auth door Tom

De agenda kan nog aangepast worden tegen de volgende meeting raadpleeg zeker ook de website voor verdere informatie.