Verslag meeting JUG Vlaanderen 19 september 2015


Aanwezig: Manu A., Freddy H., Gie VdV., Koen R., Alex DW (verslag)

Ondanks een bericht aan sommige leden via Google + over annulatie van de meeting, kwamen 5 leden waaronder bestuurslid Gie toch spontaan bijeen in het lokaal.
Zij bespraken dan de voortzetting van de gebruikersgroep.
Door een samenloop van omstandigheden, vnl. privé, hebben zich op enkele maanden tijd enkele kernleden van het bestuur teruggetrokken. Nu recent Wim M. (Caroline B. en Karel M. zullen nog worden gepolst over hun mogelijke verdere inbreng).
We danken de ex-bestuursleden voor hun mooi engagement.
De hier aanwezigen staan echter nog altijd sterk achter zowel Joomla als deze gebruikersgroep, vele leden denken er vast ook zo over, dus er werd vandaag tot een doorstart besloten.


De 5 belangrijkste gedefinieerde actiepunten (in volgorde van belang) en hun aanpak:

1. het garanderen van de continuïteit van de gebruikersgroep
- De aanwezigen besloten dat de gebruikersgroep verder maandelijks blijft bijeenkomen.
De uren worden wel iets verlegd: in plaats van van 9u. tot 12u. wordt het voortaan voor de leden van 9u.30 tot 12u. 30. Dat geeft het bestuur de kans om voorafgaand aan elke meeting een pre-vergadering te houden tussen 8u.30 en 9u.30. Menselijk contact blijkt hierbij immers toch gemakkelijker dan werken via tools zoals Glip.
- Zowel Manu als Koen en Alex willen gerust de resterende bestuursleden versterken. Aan andere leden die zich hiervoor eveneens willen engageren wordt gevraagd dat de eerstvolgende meeting kenbaar te maken.

 

2. het verder zorgen voor relevante content voor de meetings
- Er wordt beroep gedaan op alle leden om verder mee voor zinnige inhoud te blijven zorgen.
Dat mogen korte of langere presentaties zijn over web- en Joomla-gerelateerde materie waarin men redelijk beslagen is, top-expertise is niet nodig.
Ook externe sprekers mogen worden aangebracht voor latere voorstellingen.
Een derde mogelijk kanaal zijn video-presentaties die we in groep bekijken en bespreken (bv. uit YouTube / Vimeo,..., van extensie-leveranciers, van online-training-& learning-instituten en -bedrijven).
We nemen aan dat het voor Vlamingen geen zwaar probleem is dat de taal daarvan engels kan zijn.
- Dr. Joomla (gezamelijk bekijken en trachten op te lossen van site-problemen van leden) blijft een populair onderdeel.

 

3. het zowel technisch, grafisch als inhoudelijk up to date houden van onze JUGVlaanderen- website
- Manu A. toont zich hiertoe bereid.
Over structurele wijzigingen zal Manu vanzelfsprekend niet alleen hoeven te beslissen, dit wordt mee aan het bestuur overgelaten.
- Aan Wim M. werd inmiddels gevraagd de informatie over domeinaambeheer en hosting (incl. logins en paswoorden) aan te leveren. Wim zal zodra het hem uitkomt Gie hierover informeren.
- Aan Michel B. werd gevraagd het logo vectorieel aan te leveren.
- Er dient wellicht gewied te worden in sommige site-inhoud. Zo is er een bedrijvenlijst waarvan een aantal bedrijven “gebruikersgroep-vreemd” zijn (geworden).
- Er komt een betere mogelijkheid voor de leden om zich (her)kenbaar te maken. Bv. via een extensie als Community Builder. Ieder heeft dan een fiche waarop hij/zij desgewenst zijn of haar kennis , kunde en ervaring kan toelichten, zijn bezigheden, een foto van zichzelf kan plaatsen, enz.
- We hebben momenteel meerdere e-mailadressen; o.a. Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

We verkiezen als enig adres over te gaan houden: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

 

4. het opstellen en verspreiden/publiceren van de verslagen van de meetings
Tot nu toe zijn er geen problemen geweest om hiervoor vrijwilligers te vinden, dus we hopen dat dat zo blijft.

 

5. het evalueren van de buiten de website gebruikte social media
Door de aanwezigen werd alvast beslist de huidige Google+ momenteel te laten disablen (door Karel M.). Dit omwille van eensluidendheid van informatie en berichtgeving.
De website en de daaruit vertrekkende emails zullen het enige kanaal zijn waarlangs online officieel wordt gecommuniceerd naar de leden toe.

 

De agenda voor de komende meeting wordt nog bekend gemaakt.
De datum daarvan daarvan blijft 17 oktober.