VERSLAG JUG VLAANDEREN 21 JUNI 2014

jug21juni14

AGENDA

1) Welkom en overlopen agenda
2) Staging bij Webhost Siteground - door Koen
3) J and Beyond 2014 - door Wim
4) Dr. Joomla

VERSLAG VAN DE BIJEENKOMST

1. Welkom en overlopen agenda

Bij deze start van de zomer zakken liefst 18 geinteresseerden af naar onze laatste bijeenkomst voor het vakantiereces.

De data voor onze bijeenkomsten van september tot november zullen op de website verschijnen. Ze worden vastgelegd in functie van de beschikbaarheid van eventuele sprekers maar de intentie is om de derde zaterdag van de maand te behouden als vergaderdag. In december voorzien we een eindejaarsbijeenkomst met feestelijk karakter. Wil eens nadenken over ideeÎn.

We vragen sedert enkele maanden een bijdrage van 5 euro aan de aanwezigen. Hierdoor is er thans 175 euro in kas. Deze middelen zullen aangewend worden voor de aankoop van extensies voor de website van JUG Vlaanderen.

2. Staging bij Webhost Siteground - door Koen

Koen Rottier (www.adoewa.be) vertelt ons zijn wedervaren met hostingperikelen. De ene host gaf slechte support, bij een andere liep het fout met serverinstellingen. Op de Joomladagen in Nederland kwam Koen in contact met Siteground. Hij nam er een 'Go Geek' hostingpakket af waarbij Staging inbegrepen is.

Met dit pakket kunnen meerdere websites gehost worden, maar slechts ÈÈn ervan is benaderbaar op IP-adres. Staging zorgt ervoor dat met ÈÈn muisklik een kopie wordt gemaakt van de website en de databank, waarna de gewenste aanpassingen doorgevoerd en getest kunnen worden op deze kopie. Opnieuw ÈÈn klikje zorgt ervoor dat de boel live wordt gezet. Tijdens de aanpassingsfase wijzigt 'domein.com' in 'staging.domein.com' om tenslotte opnieuw over te gaan in 'domein.com'.

Een andere optie binnen dit hostingpakket is 'Fix permissions', wat we ook kennen uit o.m. DirectAdmin. Zoals het woord zelf zegt, worden hiermee de bestands- en maprechten geherinitialiseerd naar de correcte waarden. Koen ervaart Siteground ook als zeer communicatief. Hij ontvangt steeds snel en doeltreffend antwoord, iets wat ook gezegd kan worden over Byte.nl (dixit Bart). Wel moest Koen de spaminstellingen op het e-mailverkeer aanpassen. Deze stonden standaard iets te strikt ingesteld waardoor verscheidene e-mails niet toekwamen.

Tot slot laat Koen ook nog een toepassing zien van de module Ari Data Tables. Een geavanceerde manier om gegevens te tonen uit een externe databank. Enkele eigenschappen: verschillende kleuren, uitgebreide sorteermogelijkheden, Joomla 3 compatibel, betalende extensie ($25).

3. J and Beyond 2014 - door Wim

Wim nam deel aan J and Beyond in Königstein (D). Hij was er samen met 200 andere deelnemers uit 32 landen om een aanbod van 50 presentaties te bekijken, alle te vinden op YouTube. Een belangrijke plaats was ook weggelegd voor Bug testing.

Wim is in Duitsland toegetreden tot het Joomla Event Team. Op J and Beyond werden ook de jaarlijkse J!Oscars uitgereikt voor uitstekende extensies. Op vrijdag 11 juli vindt in Rotterdam een nieuwe testdag plaats onder de noemer Pizza, Bugs and Fun. Van harte uitgenodigd.

In de marge van dit onderwerp worden nog enkele nuttige weetjes uitgewisseld:

 • Nagaan waarmee een website gemaakt werd kan met Builtwith.com of de toepassing Webalizer.
 • Cmscrawler geeft een overzicht van het marktaandeel van CMS-systemen wereldwijd en per land.
 • Cms2cms.com helpt bij migratie van het ene CMS-systeem (bv. Drupal) naar een ander (bv. Joomla!).
 • Dust Me is een interessante browseradd-on voor Firefox. Het laat toe ongebruikte selectors op te lijsten en uit te filteren.
 • Een interessante en aanbevolen presentatie op J and Beyond was deze rond Object oriented CSS. (Uw verslaggever vermoedt dat de presentatie 'Modular CSS' bedoeld werd.)

4. Dr. Joomla

 • Een eerste vraag handelt over de 'best practice' om samen te overleggen rond een nieuwe website. De vraagsteller dacht in eerste instantie aan e-mailforwarding als oplossing, maar de groep suggereert het opzetten van een Kunenaforum als alternatief. Over Kunena is veel informatie te vinden, ook in het Nederlands. Het is hÈt forum bij uitstek voor Joomla.
 • Advanced module manager van NoNumber kan gebruikt worden om meer controle te hebben over de wijze en de plaatsen waar modules getoond worden.
 • Een gebruiker meldt een probleem bij een website die te groot is om nog online een (Akeeba) backup te kunnen maken. (Website en backup overschrijden de maximum webspace). Er werd een oplossing gezocht met Remote backup van Akeeba Pro, maar dit wilt maar niet lukken. Enkele tips van de groep: zijn de pakketten soms te groot? Staat de time-out te strak bij de provider of in de instellingen van Akeeba? Biedt backup naar OneDrive of GoogleDrive soelaas? Het zit misschien toch in de eigen FTP-server die de vraagsteller gebruikt. Laat eventueel de provider zelf eens backuppen zodat ze zelf tegen de eigen problemen aanlopen.
 • Op een vraag rond het automatisch overbrengen van gpstracking naar een GoogleMap worden goede ervaringen gemeld met de kaarten van Mike Reumer. Ook wordt verwezen naar  Gps.motionx.com als mogelijke oplossing.
 • Tijdens de vorige bijeenkomst werd een probleem gemeld met nieuwsbriefmodule JNews. Dit bleek een bug in de extensie te zijn die inmiddels opgelost werd. AcyMailing zou gebruiksvriendelijker zijn (bestaat in gratis en betalende versie). Denk er bij het uitsturen van nieuwsbrieven wel aan om je hoster te verwittigen. Zij zouden de toegenomen trafiek als spam kunnen aanzien. Of voorzie voldoende interval bij het verzenden.
 • Zoals vermeld zullen de data en onderwerpen van de volgende bijeenkomsten op deze plaats gemeld worden. Een gebruiker stelt voor Dr. Joomla in de toekomst te organiseren rond een welbepaalde kapstok, bv. 'Hoe omgaan met klanten'.
 • Bij het publiceren van artikelen in een nieuwssectie krijgt de URL van elk artikel een ID-nummer mee. (Zoals overigens ook het geval is met de verslagen op de website van JUG Vlaanderen bijvoorbeeld.) Dit kan vermeden worden door voor elk artikel een -al dan niet verborgen- menulink aan te maken. Joomla toont dan netjes de url uit de menulink. Wim denkt echter dat dit opgelost zal worden in een toekomstige Joomlaversie.
 • Er worden problemen gemeld bij het updaten van www.joomlatools.com. Tijdens de update lijkt alles normaal te gaan -er wordt geen foutmelding getoond- maar na afloop zijn de menu-onderdelen in het administratorgedeelte van de website leeg! Soms herstelt het zich automatisch enige tijd nadien, soms moest een volledige backup van de website teruggezet worden.

Op de nieuwe website van JUG Vlaanderen is het mogelijk je bedrijfsgegevens te laten opnemen. Neem hiervoor gerust contact met iemand van het bestuur!

Wim heeft reeds enkele sprekers kunnen engageren voor toekomstige bijeenkomsten. Zo mogen we ons reeds verheugen op de komst van Anja Hage met een presentatie over Google Analytics. Stay tuned!

Wij wensen alle Joomlagebruikers een fantastische zomer en danken eens te meer LBC Berchem voor het gebruik van de schitterende accomodatie.

Verslag: Gert Smets