VERSLAG JUG VLAANDEREN 
17 januari 2015

Inleiding

Guy opent de vergadering met de mede-deling dat het bestuur wat zal inkrimpen. Michel B heeft een nieuw huis gekocht en zal noodzakelijkerwijs wat minder tijd hebben om zijn bestuurszaken waar te nemen.
Het huidige bestuur wordt gevormd door Michel, Gie, Wim en Caroline. Mochten er leden zijn die zich geroepen voelen om deel uit te maken van het bestuur kunnen deze zich aanmelden bij een van de huidige bestuursleden.


Dr Joomla

Caroline heeft op een bepaalde site het fenomeen dat Akeeba geen “Back-up knop” weergeeft. Er wordt over gebrainstormd Er worden vele suggesties gemaakt. Waarschijnlijk ligt de oorzaak bij de server waar deze sites gehost worden. Koen zal eens een en ander navragen omdat hij een betalende subscriptie heeft bij Akeeba. Er wordt gevraagd wat eigenlijk de grote verschillen tussen Akeeba free en pro.
Een van de grote verschillen is het instellen van een automatisch BU schema en het automatisch downloaden of versturen van de BU’s.

Er ontstaat een geanimeerd discussie over het bouwen van websites voor klanten en hoe je met uw klanten omgaat! We gaan in dit verslag niet verder in op de verschillende manieren waarop verschillende leden met hun klanten omgaan - want uiteindelijk blijkt ieder ook een ander doelpubliek te hebben als klant. Toch was het een pittig gesprek waaruit men veel kon leren…

Gerd heeft een vraag over bepaalde "standaard Joomla functionaliteiten" die niet - of niet meer - werken op een bepaalde site. Enkel leden geven de suggestie eens de site om te zetten naar een standaard Joomla template en na te kijken wat er dan gebeurd! Ondertussen is dit nagekeken en er bleek inderdaad een klein foutje te zitten in een van de template-taalbestanden. Het foutje was het ontbreken van een “aanhalingsteken” waardoor het hele NL taalbestand niet goed werkte.

Gerd vraagt of een van de leden eens een keer toelichtingen kan geven rond wie wat doet rond beveiliging van zijn site(s)

Demo over joomlatools (www.joomlatools.com)

Peter gebruikt de extensies van JOOMLATOOLS op enkel van zijn sites.

Logman

Is een extentie die alle activiteiten op een site in kaart brengt. Peter toont enkel sites waar logman gebruikt wordt. Het geeft een goed overzicht van wie wat op welk moment gedaan van de site. De extensie kan gebruikt worden om op te volgen wat een klant eventueel zelf aan zijn site doet; maar kan ook gebruikt worden om aan een klant te tonen dat je het nodige onderhoudswerk wel degelijk uitvoert en hoeveel tijd dit onderhoudswerk vraagt.

Docman

Kan gebruikt worden om documenten op een site te zetten, je kan he zo instellen dat ze afgeschermd worden voor Google. Je kan als beheerder volgens wie documenten gedownload heeft, wie ze bekeken heeft etc. Caroline gebruikt dit ook om bvb zo documenten on line te zetten voor haar leerlingen, gesplitst per leerjaar.

Fileman

Peter stelt Fileman voor. Na wat kritische opmerkingen kan gesteld worden dat het een uitgebreide foto galerij is met een erg makkelijk bestand beheer systeem.


Agenda volgende vergadering

Evaluatie site structuur. Ideeën voor structuur meebrengen graag uitgeschreven ideeën meebrengen
Peter zal een demo geven hou hij templates maakt met Artisteer
Caroline zal toelichtingen geven rond "een site scannen op hackers". (Is vandaag niet gelukt)
Vastleggen van agenda vanaf april tot zomer break