VERSLAG JUG VLAANDEREN 
28 februari 2015

 

Guy opent de vergadering met het eerste agenda punt rond

onze eigen site

Er wordt wat gebrainstormd aangaande de site

Wie gaat de site onderhouden
Wat komt op de site
Momenteel komt het er op neer dat de bestuursleden zaken op de site plaatsen en de site onderhouden.
Er komen enkele suggesties rond kleine herschikking van de site, en wat toevoegingen van kleuren.
Er wordt geopperd om de site te koppelen aan de sociale kanalen, omdat volgens Peter wel iedereen zijn Facebook of Google+ kanaal raadpleegt, maar niet elke week gaat kijken naar mogelijke aanpassingen aan de site.
Gerd vraagt om terug een RSS feed te instaleren omdat er toch nog mensen zijn die sites volgen via RSS feed.
Andre suggereert om JFB Connect te gebruiken op de site om deze te koppelen aan de sociale kanalen. Hij heeft goede ervaringen met deze component.
http://extensions.joomla.org/extensions/extension/social-web/social-display/jfbconnect

Een idee om ieder lid van de JUG groep administrator te maken is waarschijnlijk ook "over-kill" – maar het lijkt er op te eindigen dat enkel inderdaad de bestuursleden zaken op de site zullen kunnen beheren en aanpassen.
Er is ook nog een idee om te werken met "administrator van de maand, of administrator van het kwartaal, maar toch heeft men hier ook weer schrik van dat de site (die de meeste leden nu wel mooi vinden) een puinhoop kan worden.

Caroline neemt contact op met Wim om een en ander te besproken rond de site omdat Wim nu het meeste site onderhoud doet en Caroline als nieuws bestuurslid ook zou moeten kunnen beheren.

Verder wordt er nog gesuggereerd dat het terug mogelijk moet kunnen zijn om de verslagen van de meetings er op te zetten door de verslag gever, en dat het leuk zou zijn om na een inlog, beknopte info terug te vinden van de leden zoals foto; email en gsm, zodat leden onderling contact met elkaar kunnen nemen.

JUG meetings tot aan de zomer

Volgende dagen worden vastgelegd.
Zaterdag 21 maart 2015
Zaterdag 25 april 2015
Zaterdag 16 mei 2015
Zaterdag 20 juni 2015

Peter over Artisteer

Peter gebruikt Artisteer voor al zijn sites http://www.artisteer.com/
Artisteer heeft geen probleem om mee te upgraden samen met Joomla , wat wel kan gebeuren met template bouwers die hun niet goed verkopende templates niet mee upgraden

Het is gewoon een programma dat je op uw pc installeert.
Je kan alles instellen. Er zijn oneindig veel mogelijkheden. Je kan module posities bijmaken , kleuren bepalen, marges, etc.
Je maakt in Artisteer een "project" aan, waarbij je dit project kan opslaan.
Later moet je dit dan exporteren naar een template. Deze kan dan in het formaat voor Joomla, maar ook voor Wordpress en Drupal.
Deze project-versie kan je dan inladen in uw site zoals een andere template
Eventueel volgende versies, bijgestuurde ontwerpen kan je dan als tweede template installeren enz. Zo kan je switchen tussen de verschillende versies

Beveiliging van een site

Caroline spreekt over het opvolgen van uw site via Eysite component
http://extensions.joomla.org/profile/extension/access-a-security/site-security/eyesite

Deze bestaat in een gratis en betalende versie, Caroline heeft vooral ervaring met de gratis component.
Er zijn vele instel mogelijkheden waar je u moet "doorworstelen", maar eenmaal ingesteld werkt het prima voor haar.

Het maakt een samenvatting van al de bestanden die op uw site gewijzigd worden. De eerste keer dat je het installeert dien je dus alle aanpassingen te "aanvaarden", maar daarna ken je deze component uw site laten volgen, en zo komen eventuele gehackte bestanden vanzelf naar boven.....
Alle bestanden op u w site die aangepast worden.

Agenda volgende meeting

Meeting Maart

Koen zal een presentatie geven over DJCatalog
Bespreking en ideeën (eventueel concrete voorstellen) rond de "club-aankoop" van extensies – componenten - ...

Meeting April

Alex geeft een presentatie rond ACYMailing.