Verslag meeting JUG Vlaanderen 21 november 2015

  • Vervolg bespreking kaart-extensie: voorstelling van de extensie ContentMap
  • Foto's in the cloud en in je site: Flickr (Suite)
  • Dr. Joomla

Aanwezig: Freddy, Gerd,  Marie-Thérèse W., Karel M., Luc DM., Freddy H., Peter L., Rob VB., Alex DW, Manu A. , met als nieuwkomers Guy , Els en Cindy


1. Extensie ContentMap

Gezien de vele vragen in de vorige sessie over KML-kaarten werd er beslist om in een aparte voorstelling meer in detail te gaan voor deze extensie. Manu heeft de details neergeschreven in dit PDF-document.

2. Foto's in the cloud en in je site: Flickr (Suite)

Het opslagen van foto's in Flickr heeft het voordeel dat de cloud oplossing gratis is en wel tot 1 Terabyte ! Er bestaan voor Joomla enkele gratis extensies die foto's van Flickr op je site kunnen tonen, maar de betaalde extensie FlickrSuite laat wel veel mogelijkheden toe.

Lees meer in ons artikel over de FlickrSuite extensie .

3. Dr. Joomla

3.1 AcyMailing toont 2x Awesome Font

Op de webpagina http://www.drukkerijroom.be/contacteer-ons zie je rechts een inschrijvingsmodule van Acymailing. Merkwaardig genoeg toont het enveloppe-icoontje door Awesome font gespecifieerd, 2 maal. 

De reden hiervan is moeilijk te achterhalen te meer daar module-configuraties, CSS , ... allen juist lijken te zijn.

2015 11 22 DrJoomla DrukkerijRoom 2

Er werd aangeraden om toch AcyMailing te contacteren. (En met goed gevolg zoals ons later werd meegedeeld. Wat de oorzaak was, hoe het probleem werd opgelost, is echter niet meegedeeld).

3.2 Het maken van een folder gebaseerd op artikels van de site

De site www.construccionesjimenez.com stelt huizen te koop. Van die artikels die huizen beschrijven maakt men folders om af te drukken en te verzenden. Dit gebeurt nu door kopie&plak werk naar een Excel bestand.

Het zou handiger zijn mocht dit editeer-werk voor prints enkel, onmiddelijk op de site kon afgehandeld worden.

Hoewel deze gevraagde funcitonaliteit bij niemand bekend voorkwam, werden toch enkele suggesties gedaan.

Alex DW toonde hoe je dergelijke compositie gebaseerd op artikels van de site, kunt maken in AcyMailing net zoals je een nieuwsbrief maakt.

Het maken van een aangepaste print-CSS lijkt wel het meest logische maar deze oplossing laat geen flexibiliteit toe naar layout.

Er is een extensie die de moeite van het bekijken waard is: ARI Smart Book