Verslag meeting JUG Vlaanderen 19 december 2015

Deze sessie was volledig gewijd aan Search Engine Optimisation

Frankwatching.com presenteert een mooi kerstmiscadeau met een heel set van artikels die je als web designer, of deskundige in de digitale wereld voorbereiden op 2016 . Een heel gala van consultants, experten en journalisten kijken in hun digitale bol.

Lees meer op Frankwatching....

De jaarlijkse wereldconferentie van Joomla! was dit jaar wellicht iets te ver voor de meesten van ons, maar inhoudleijk hoef je niets te missen. Alle 42 sessies kan je nu bekijken op Youtube. Wij hebben er nog maar weinig bekeken, maar je vindt in het uitgebriede gamma wel een sessie die je zal interesseren.

Bekijk de videos ...

Verslag meeting JUG Vlaanderen 21 november 2015

 • Vervolg bespreking kaart-extensie: voorstelling van de extensie ContentMap
 • Foto's in the cloud en in je site: Flickr (Suite)
 • Dr. Joomla

Verslag meeting JUG Vlaanderen 17 oktober 2015

Aanwezig: Caroline B., Marie-Thérèse W., Karel M., Luc DM., Freddy H., Gie VdV., Peter L., Rob VB., Alex DW, Manu A. (verslag)


1. Inleiding

Gie Van der Velden geeft toelichting over hetgeen in de vorige bijeenkomst overeengekomen is (en te lezen is in het verslag ). Een nieuwe ploeg mensen zal zich inzetten voor Joomla! Users Group Vlaanderen. Omdat zij vlak voor de maandelijkse JUG-bijeenkomst samen vergadering begint die iets later.

2. Presentatie GoogleMaps verrijkt met KML

Manu Ampe legt uit hoe KML-bestanden Google Maps verrijken, hoe deze te maken en toont enkele Joomla extensies die dergelijke kaarten in de content (zouden) integreren. Een handleiding voor KML-bestanden met bespreking van extensies is ter beschikking gesteld.

3. Dr. Joomla

3.a) Hoe kan men een site proper houden?

De vraag richt zich niet op het inhoudelijke maar eerder op het technisch funtionele. Als je extensies installeert & deïnstalleert, worden dan alle tijdelijke, onnodige restanten wel goed opgekuist? Enkele tips werden gesuggereerd:
als je het installatie-script van de extensie bekijkt, dan krijg je een idee wat die installatie gecreëerd heeft (en wat er na een deïnstallatie niet meer mag bestaan):
- Admin Tools van Akeeba (bevat o.m. een opkuis / optimalisatie van DB, opkuis van sessies en tijdelijke bestanden)
- ACL-manager van Sander Potjer zou de asset-tabel corrigeren

3.b) Kwaliteitswaarbog van Joomla! extensies

Naar aanleiding van het eerste punt van Dr. Joomla werd de vraag gesteld "welke kwaliteitscriteria worden er aan de Joomla! extensies opgelegd?".
Karel die een plug-in gepubliceerd heeft, bevestigde dat er een waslijst van criteria wordt opgelegd, maar de aanwezigen twijfelen of die effectief getest worden vooraleer een extensie in de JED gepubliceerd wordt. Vermoedelijk niet omdat er andere prioriteiten zijn met het onvoldoende aantal vrijwillige developers.
Het toekennen van een certificaat zou een oplossing kunnen zijn. Maar men zou dan de toekenning hiervan terug moeten onderzoeken bij elke nieuwe versie  van de extensie, allicht niet realistisch.

Verslag meeting JUG Vlaanderen 19 september 2015


Aanwezig: Manu A., Freddy H., Gie VdV., Koen R., Alex DW (verslag)

Ondanks een bericht aan sommige leden via Google + over annulatie van de meeting, kwamen 5 leden waaronder bestuurslid Gie toch spontaan bijeen in het lokaal.
Zij bespraken dan de voortzetting van de gebruikersgroep.
Door een samenloop van omstandigheden, vnl. privé, hebben zich op enkele maanden tijd enkele kernleden van het bestuur teruggetrokken. Nu recent Wim M. (Caroline B. en Karel M. zullen nog worden gepolst over hun mogelijke verdere inbreng).
We danken de ex-bestuursleden voor hun mooi engagement.
De hier aanwezigen staan echter nog altijd sterk achter zowel Joomla als deze gebruikersgroep, vele leden denken er vast ook zo over, dus er werd vandaag tot een doorstart besloten.


De 5 belangrijkste gedefinieerde actiepunten (in volgorde van belang) en hun aanpak:

1. het garanderen van de continuïteit van de gebruikersgroep
- De aanwezigen besloten dat de gebruikersgroep verder maandelijks blijft bijeenkomen.
De uren worden wel iets verlegd: in plaats van van 9u. tot 12u. wordt het voortaan voor de leden van 9u.30 tot 12u. 30. Dat geeft het bestuur de kans om voorafgaand aan elke meeting een pre-vergadering te houden tussen 8u.30 en 9u.30. Menselijk contact blijkt hierbij immers toch gemakkelijker dan werken via tools zoals Glip.
- Zowel Manu als Koen en Alex willen gerust de resterende bestuursleden versterken. Aan andere leden die zich hiervoor eveneens willen engageren wordt gevraagd dat de eerstvolgende meeting kenbaar te maken.

 

2. het verder zorgen voor relevante content voor de meetings
- Er wordt beroep gedaan op alle leden om verder mee voor zinnige inhoud te blijven zorgen.
Dat mogen korte of langere presentaties zijn over web- en Joomla-gerelateerde materie waarin men redelijk beslagen is, top-expertise is niet nodig.
Ook externe sprekers mogen worden aangebracht voor latere voorstellingen.
Een derde mogelijk kanaal zijn video-presentaties die we in groep bekijken en bespreken (bv. uit YouTube / Vimeo,..., van extensie-leveranciers, van online-training-& learning-instituten en -bedrijven).
We nemen aan dat het voor Vlamingen geen zwaar probleem is dat de taal daarvan engels kan zijn.
- Dr. Joomla (gezamelijk bekijken en trachten op te lossen van site-problemen van leden) blijft een populair onderdeel.

 

3. het zowel technisch, grafisch als inhoudelijk up to date houden van onze JUGVlaanderen- website
- Manu A. toont zich hiertoe bereid.
Over structurele wijzigingen zal Manu vanzelfsprekend niet alleen hoeven te beslissen, dit wordt mee aan het bestuur overgelaten.
- Aan Wim M. werd inmiddels gevraagd de informatie over domeinaambeheer en hosting (incl. logins en paswoorden) aan te leveren. Wim zal zodra het hem uitkomt Gie hierover informeren.
- Aan Michel B. werd gevraagd het logo vectorieel aan te leveren.
- Er dient wellicht gewied te worden in sommige site-inhoud. Zo is er een bedrijvenlijst waarvan een aantal bedrijven “gebruikersgroep-vreemd” zijn (geworden).
- Er komt een betere mogelijkheid voor de leden om zich (her)kenbaar te maken. Bv. via een extensie als Community Builder. Ieder heeft dan een fiche waarop hij/zij desgewenst zijn of haar kennis , kunde en ervaring kan toelichten, zijn bezigheden, een foto van zichzelf kan plaatsen, enz.
- We hebben momenteel meerdere e-mailadressen; o.a. Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

We verkiezen als enig adres over te gaan houden: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

 

4. het opstellen en verspreiden/publiceren van de verslagen van de meetings
Tot nu toe zijn er geen problemen geweest om hiervoor vrijwilligers te vinden, dus we hopen dat dat zo blijft.

 

5. het evalueren van de buiten de website gebruikte social media
Door de aanwezigen werd alvast beslist de huidige Google+ momenteel te laten disablen (door Karel M.). Dit omwille van eensluidendheid van informatie en berichtgeving.
De website en de daaruit vertrekkende emails zullen het enige kanaal zijn waarlangs online officieel wordt gecommuniceerd naar de leden toe.

 

De agenda voor de komende meeting wordt nog bekend gemaakt.
De datum daarvan daarvan blijft 17 oktober.

 

VERSLAG JUG VLAANDEREN 21 maart 2015

AGENDA: 

09:00 - 09:15 / Welkom op de jug
09:15 - 10:15 / Mijn bezoek aan JANDBEYOND 2015
10:15 - 10:30 / Pauze
10:30 - 11:00 / Omgeving klaar maken voor bug squad en/of Joomla testen DEEL1
11:00 - 12:00 / (*)Workshop Localserver installeren (WAMP,MAMP,LAMP)
                        (*)Workshop Github account 
                        (*)Workshop Joomla staging branch van Github installeren

Aanwezig: Wim, Manu, Peter, Gerd, Rob, Freddy en Karel.

Door een spontaan ontstaan gesprek over o.a. een vergelijk van hostingprijzen, prijs/kwaliteit verhouding en het verschil in hostingbedrijven werd er volledig afgeweken van de agenda. 

De keuze van hosting (lees prijs) is uiteraard ook afhankelijk van de mate de nodige betrouwbaarheid. Bvb. Siteground is wel duurder maar gebruikt een extra soort afscherming( firewall) rond elke shared hosting en geeft heel goede ondersteuning bij problemen. Dit verrechtvaardigt natuurlijk de iets hogere prijzen. Er werd ook opgemerkt dat een hogere prijs niet altijd een garantie is voor een betere hosting. 

Het verdere verloop van de meeting ging o.a. ook over het gebruik van localhost voor het uittesten van wijzigingen aan een joomla site en of het aanpassen online voor enerzijds kleine wijzigingen en anderzijds grotere aanpassingen.

Het gebruik van backups, maar ook het testen van genomen backups. De plaats waar je backups best bewaard. Ok over het soort backups, Akeeba en of backups voorzien door de hostingbedrijven (via bvb Cpanel enz).

De rest van de meeting is er ook gesproken over het gebruik van extensies. Soms zijn die echt nodig, maar indien mogelijk toch te vermijden. Bij een upgrade van Joomla kan dit heel wat problemen vermijden. Zeker als de extensies niet mee upgraden (of pas na een hele tijd).

Wim had als verrassing belegde broodjes mee van een sponsor en Rob bracht “gevulde koeken” mee uit Nederland. Dus het werd een goed gevulde meeting ;-)

Freddy (zie vorig verslag) was er nog steeds niet in geslaagd om een Akeeba backup van zijn localhost over te zetten naar een andere hosting. Daarom hebben we een life demo gegeven en dat hielp hem heel goed op weg.

Er is ook een vraag geweest om terug een login te voorzien op de Jug website voor de leden. Per lid kan er dan een e-mailadres  enz.. en eventueel een foto worden toegevoegd zodat iedereen beter herkenbaar wordt op de meetings en ook kan er dan makkelijker onderling worden gecommuniceerd tussen de leden onderling. Dit alles uiteraard alleen zichtbaar voor geregistreerde gebruikers (na inloggen).

___________________________________________________________________
Afsluiting van de JUG meeting om 12:00 uur, volgende meeting op zaterdag 19 september 2015.

We wensen iedereen een welverdiende en zonnige vakantie !

VERSLAG JUG VLAANDEREN 21 maart 2015

Agenda: 

09:00 - 09:15 / Welkom op de jug
09:15 - 10:30 / Joomladagen deel 2
10:30 - 11:20 / Modals door Caroline
11:20 - 11:30 / Pauze
11:30 - 12:00 / DR Joomla!

 Nieuwe bezoeker

Er is een nieuwe bezoeker: Freddy en hij is een beginnende joomla-gebruiker, maar heeft wel al voor zijn bedrijf een eigen (lokale) website gemaakt. Zijn probleem is dat hij niet weet hoe hij de website online kan plaatsen. Daarover straks meer tijdens dr Joomla

Nabespreking over de joomla-dagen

Koen vond (en sommige ook nog) de joomladagen veel minder dan vorig jaar. Hij had vooral interesse om meer uitleg te krijgen over een bepaalde extensie. Zo had hij de uiteenzetting van Hikashop gevolg – maar was veel te kort.
Hij had ook veel aan de workshop: Checklist. Caroline noteert dat ze een overzicht van de checklist zal publiceren.

Korte workshop door Caroline over NONumber Modals

Er is een gratis en betalende versie (25,00 euro)
https://www.nonumber.nl/nl/extensions/modals
Installeer de plugin - Modals (noNumber)

Syntax: {modal URL}Tekst of afbeelding of video{/modal}

POPUP LINK NAAR EEN ARTIKEL

Open een artikel en typ de gewenste tekst waarop een gebruiker kan klikken. Typ nu de syntax {modal URL}, de URL verwijst naar de link van het artikel en kan u ophalen via de knop - Insert/Edit

link in de jce-editor
Vergeet ook niet om de syntax af te sluiten met {/modal}
De breedte van het artikel kan u ook nog een beetje aanpassen via de plugin van Modals.- kies het onderdeel - Standaard instellingen
Wijzigingen bewaren en test uit door te klikken op de link in het artikel. Er verschijnt nu een popup venster met een artikel.

POPUP LINK NAAR EEN YOUTUBE VIDEO

Open een artikel en plaats de cursor voor de gewenste tekst, voeg de syntax in: {modal URL}tekst waarop de gebruiker kan klikken{/modal}
Nadat u een video bij youtube had gevonden kiest u ->DELEN->INSLUITEN->
Selecteer daarna het stukje tekst vanaf www t.e.m. de unieke code van de video
Kopieer en plak net achter {modal http://www.youtube.com/embed/IDvan de video}, daarachter komt de tekst en vergeet ook niet om de syntax af te sluiten met {/modal}
U kan ook een titel toevoegen, of breedte en hoogte toevoegen
{modal http://www.youtube.com/embed/ID|title=GewensteTitel|width=breedte|height=Hoogte}

POPUP LINK NAAR EEN AFBEELDING

Noteer het pad van de afbeeldingen. Bijvoorbeeld staan de afbeeldingen in een sub-map van de images noteer dan: images/reizen/danang.jpg
Voeg de syntax toe: {modal URL}Hier komt de afbeelding{/modal}, als URL geeft u het pad op van de afbeelding.
{modal images/reizen/danag.jpg }Hier komt de afbeelding{/modal}
Bewaren en uittesten in de browser.

POPUP LINK NAAR GOOGLE MAPS

Open een artikel. Zoek via google maps de gewenste locatie en klik rechts onderaan op het tandwiel en kies -> Kaart delen en insluiten
Kies daarna -> Kaart insluiten en kopieer de link<br />Werk verder in het artikel en zet de cursor net voor de tekst en voeg de syntax in. {modal URL}tekst {/modal}<br />Als URL geeft u de volledige link in en verwijder de tags van <iframe>

Dr. Joomla

Akeeba hoe te gebruiken als beginneling. Er wordt hierover uitleg gegeven aan onze nieuwe bezoeker.
-> Downloaden en installeren van Akeeba
-> Kickstart gebruiken en instellen

* Wim merkt op dat bij de nieuwe kickstart.php nu verplicht wordt om de naam van het bestand aan te passen.

Sommige uit de groep nemen een backup van een geconfigureerde website om een nieuwe website te installeren, zodat er niet telkens akeeba moet worden geinstalleerd, of jce editor ..... Wim is daar echter vanaf gestapt omdat hij bij bepaalde versies steeds problemen uit de core mee kopieerde.

Koen vraagt of er iemand interesse heeft om de workshop over SEO te volgen op 18 juni 2015 in Utrecht (Nederland). Kostprijs: 125,00 euro
http://joomlaseo.com/blog/workshop-joomla-seo-apk-nl
Afsluiting van de JUG meeting om 12:00 uur, volgende meeting op zaterdag 20 juni 2015. Tijdens de maanden juli en augustus zijn er geen meetings.

VERSLAG JUG VLAANDEREN 25 april 2015

Agenda:

09:00 - 09:15 / Welkom op de jug
09:15 - 10:00 / Alex geeft een presentatie rond ACYMailing
10:15 - 12:00 / Nabespreking over het bezoek aan de Joomladagen in Nederland.
aansluitend is er een DR Joomla!

Verslag van de bijeenkomst

 

1. ACYMailing

Alex geeft vandaag toelichtingen over het gebruik van AcyMailing - een van de krachtigste componenten voor nieuwsbrieven.

Even nadenken over het principe rond het beheren van uw nieuwsbrieven is nodig.
Een van de eerste zaken waar je volgens Alex moet over nadenken is - zal ik het beheer van de mijn nieuwsbrieven doen binnen mij site - of buiten mijn site (bvba bij Mailchimp)
Binnen de "eigen site" heeft het voordeel toch wel alles zelf onder controle te hebben, hoewel er soms problemen kunnen zijn met spamfilters. Momenteel heeft Alex toch problemen met Siteground en het sturen van testmails naar het eigen domein.

De component

Zelfs de gratis versie van AcyMailing is heel compleet. Andere versies geven uiteraard meer mogelijkheden (bvb extra velden zoals voornaam)

Bij de installatie zijn er zijn een heel aantal instellingen te doen. Een van de voornaamste is het aantal mails per uur dat je kan versturen ; het wachtrijprobleem. Best te checken bij uw hoster voor de settings. Toch wel opletten bij shared hosting daar deze volumes erg beperkt zijn. Alex werkt momenteel bij Siteground met volgende settings: 40 emails versturen, en dan 6 minuten wachten, dan de volgende 40 emails versturen enz.

De module

Je mag niet de vergeten de module te installeren om mensen te laten intekenen op uw nieuwsbrieven. Van deze module zijn verschillenden weergave methodes mogelijk. Het inschrijven op mailing lijsten kan ook via bvb formulieren die je op uw site hebt, die je koppelt aan AcyMailing, zodat mensen die een formulier invullen ook op de mailing lijst komen.


Nieuwsbrieven maken

Je start met een template aan te maken (kan je makkelijk zelf maken) of je koopt een aantal voorbeelden die je nog kan personaliseren.
Er wordt makkelijk met tabellen gewerkt om de opmaak consequent te houden in de verschillen mail-clients. Het is ook aangeraden om uitvoering te testen in de verschillende email-clients.

Na het opmaken van een nieuwsbrief ga je deze koppelen aan “verzend lijsten”. Je kan veel lijsten gebruiken en soms heeft dit zijn nut. (Alex licht toe, maar dat buiten het verslag)


Statistieken

Je kan op de statistiek raadplegen wie gelezen heeft, of lezers hebben doorgeklikt etc. Deze resultaten dienen uiteraard wel geïnterpreteerd te worden, maar zijn waardevol.
Je kan ook raadplegen welke persoon in uw lijsten welke nieuwsbrieven gelezen heeft en of hij heeft doorgeklikt.

Bounce afhandeling

Je kan acties instellen wat er met bounce gebeurt.  Bounce mails zijn mails die niet konden worden afgeleverd, (bvb email adres bestaat niet meer); zo kan je bvb dit mailadres automatisch uit je bestanden laten verwijderen.

Lijsten

Handige tool om lijsten te markeren met een kleurtje. Volgens Alex kan het soms heel nuttig zijn om met meerdere lijsten te werken, de koppeling van een email aan een lijst is heel eenvoudig. AcyMailing zorgt er zelf ook voor dat een email nooit 2 of meer keren naar eenzelfde email adres vertrekt.


Uiteindelijk toont Alex een aantal voorbeelden uit de praktijk, van mailings die hij naar zichzelf gestuurd heeft.


2.Joomla dagen 2015

Er worden toelichtingen en ervaringen gewisseld tussen mensen die aanwezig waren.
Klik hier voor de site van de Joomladagen.

3. DrJoomla

 • Er worden ervaring gewisseld rond het instellen van JCE editor per gebruiker - gebruikersgroep. Manu is ook op zoek naar info rond het personaliseren van “Styles” venster - als iemand hem kan helpen....
 • Er worden vragen gesteld rond het gebruik van LESS Rob helpt even verder met te verwijzen naar Perfect web team Hans Kuijpers. Hier meer info
 • Xmap. Bestaat niet meer. Vervangen door osmap.  iedereen die deze extensie gebruikt zal ze in de loop van de tijd moeten vervangen.
 • Frameworks. Voor en nadelen. Wim verwijst ook naar de workshop op de joomla dagen.  Hier kan je een presentatie bekijken van de JUG groep Utrecht rond Helix framework. 
 • Suggesties en problemen met joomla kunnen altijd gemeld worden op http://issues.joomla.org/

 

 

Volgende meeting

Deze staat ingepland op 16 mei 2015.

Voorlopig agenda

 • Joomla dagen deel 2
 • Caroline geeft toelichtingen rond het gebruik van MODALS van Peter van Westen

VERSLAG JUG VLAANDEREN 21 maart 2015

agenda:

09:00 - 09:15 / Welkom op de jug
09:15 - 10:00 / Koen zal een presentatie geven DJCatalog
10:00 - 11:00 / Bespreking en ideeën (eventueel concrete voorstellen) rond de "clubaankoop" van extensies - componenten - ...
11:00 - 12:00 / DR Joomla!

Verslag van de bijeenkomst

Vandaag is het de derde Jug-Vlaanderen van 2015.


Guy neemt het woord en laat weten dat Caroline zich (als nieuw bestuurslid) laat verontschuldigen, maar het was vandaag onmogelijk om deze JUG bij te wonen. Eveneens wordt aangekondigd dat Karel tot het bestuur bij treed.

Guy verteld dat het bestuur zijn best zal doen om alles aantrekkelijker te maken. Wim is bezig met het stroomlijnen en omschrijven van de taken van het bestuur, zodat als er mogelijk een bestuurslid tijdelijk wegvalt de continuïteit van de taken van het niet wegvallen.

Er volgt een brainstorm over Jug-Vlaanderen Het agenda Wat plaatsen we op het agenda Welke onderwerpen komen aan bod op een JUG Wat is interessant voor wie Wie komt iets “brengen”, wie komt er “halen” De JUG meetings moeten voor iedereen kunnen zijn, ook voor beginners.
Er komt het idee om eens mee te doen aan een Pizza-Bugs-Fun.
Het zou leuk kunnen zijn dat er per JUG meeting een lid eens een website zou tonen die hij-zij gemaakt heeft; met toelichtingen van de gebruikte template en extensies. - wie durft ????

DJ-Catalog door Koen

Koen is een grote fan van de extensies van dj-extensions en uiteraard dus ook van DJ-Catalog. Hij is een adept van het eerste uur en heeft oa meegewerkt aan de vertaling naar de Nederlandse taal van bepaalde DJ extensies.

Hij geeft een voorbeeld van de extensie op een demo site, wat je er allemaal mee kan doen, hoe je zaken kan toevoegen (back-end en front-end) hoe de meeste instellingen werken en waar ze voor functioneren. De extensie is ook volledig responsive.

De meeste aanwezige leden zijn toch onder de indruk van de mogelijkheden van deze extensie.

Enkel de functie “add to cart” komt wat vreemd over omdat je hier blijkbaar niet goed verder mee weg kan (het is geen web-shop) maar dit kan misschien een onderwerp worden voor een volgende JUG-Vlaanderen.

Afsluiten en agenda items voor de volgende JUG De volgende vergadering gaat door op zaterdag 25 april 2014 – om 09:00u.

Voorlopig agenda volgende vergadering:
Bespreking en ideeën (eventueel concrete voorstellen) rond de "clubaankoop" van extensies - componenten - ...
Alex geeft een presentatie rond ACYMailing
Dr Joomla

VERSLAG JUG VLAANDEREN 
28 februari 2015

 

Guy opent de vergadering met het eerste agenda punt rond

onze eigen site

Er wordt wat gebrainstormd aangaande de site

Wie gaat de site onderhouden
Wat komt op de site
Momenteel komt het er op neer dat de bestuursleden zaken op de site plaatsen en de site onderhouden.
Er komen enkele suggesties rond kleine herschikking van de site, en wat toevoegingen van kleuren.
Er wordt geopperd om de site te koppelen aan de sociale kanalen, omdat volgens Peter wel iedereen zijn Facebook of Google+ kanaal raadpleegt, maar niet elke week gaat kijken naar mogelijke aanpassingen aan de site.
Gerd vraagt om terug een RSS feed te instaleren omdat er toch nog mensen zijn die sites volgen via RSS feed.
Andre suggereert om JFB Connect te gebruiken op de site om deze te koppelen aan de sociale kanalen. Hij heeft goede ervaringen met deze component.
http://extensions.joomla.org/extensions/extension/social-web/social-display/jfbconnect

Een idee om ieder lid van de JUG groep administrator te maken is waarschijnlijk ook "over-kill" – maar het lijkt er op te eindigen dat enkel inderdaad de bestuursleden zaken op de site zullen kunnen beheren en aanpassen.
Er is ook nog een idee om te werken met "administrator van de maand, of administrator van het kwartaal, maar toch heeft men hier ook weer schrik van dat de site (die de meeste leden nu wel mooi vinden) een puinhoop kan worden.

Caroline neemt contact op met Wim om een en ander te besproken rond de site omdat Wim nu het meeste site onderhoud doet en Caroline als nieuws bestuurslid ook zou moeten kunnen beheren.

Verder wordt er nog gesuggereerd dat het terug mogelijk moet kunnen zijn om de verslagen van de meetings er op te zetten door de verslag gever, en dat het leuk zou zijn om na een inlog, beknopte info terug te vinden van de leden zoals foto; email en gsm, zodat leden onderling contact met elkaar kunnen nemen.

JUG meetings tot aan de zomer

Volgende dagen worden vastgelegd.
Zaterdag 21 maart 2015
Zaterdag 25 april 2015
Zaterdag 16 mei 2015
Zaterdag 20 juni 2015

Peter over Artisteer

Peter gebruikt Artisteer voor al zijn sites http://www.artisteer.com/
Artisteer heeft geen probleem om mee te upgraden samen met Joomla , wat wel kan gebeuren met template bouwers die hun niet goed verkopende templates niet mee upgraden

Het is gewoon een programma dat je op uw pc installeert.
Je kan alles instellen. Er zijn oneindig veel mogelijkheden. Je kan module posities bijmaken , kleuren bepalen, marges, etc.
Je maakt in Artisteer een "project" aan, waarbij je dit project kan opslaan.
Later moet je dit dan exporteren naar een template. Deze kan dan in het formaat voor Joomla, maar ook voor Wordpress en Drupal.
Deze project-versie kan je dan inladen in uw site zoals een andere template
Eventueel volgende versies, bijgestuurde ontwerpen kan je dan als tweede template installeren enz. Zo kan je switchen tussen de verschillende versies

Beveiliging van een site

Caroline spreekt over het opvolgen van uw site via Eysite component
http://extensions.joomla.org/profile/extension/access-a-security/site-security/eyesite

Deze bestaat in een gratis en betalende versie, Caroline heeft vooral ervaring met de gratis component.
Er zijn vele instel mogelijkheden waar je u moet "doorworstelen", maar eenmaal ingesteld werkt het prima voor haar.

Het maakt een samenvatting van al de bestanden die op uw site gewijzigd worden. De eerste keer dat je het installeert dien je dus alle aanpassingen te "aanvaarden", maar daarna ken je deze component uw site laten volgen, en zo komen eventuele gehackte bestanden vanzelf naar boven.....
Alle bestanden op u w site die aangepast worden.

Agenda volgende meeting

Meeting Maart

Koen zal een presentatie geven over DJCatalog
Bespreking en ideeën (eventueel concrete voorstellen) rond de "club-aankoop" van extensies – componenten - ...

Meeting April

Alex geeft een presentatie rond ACYMailing.

VERSLAG JUG VLAANDEREN 
17 januari 2015

Inleiding

Guy opent de vergadering met de mede-deling dat het bestuur wat zal inkrimpen. Michel B heeft een nieuw huis gekocht en zal noodzakelijkerwijs wat minder tijd hebben om zijn bestuurszaken waar te nemen.
Het huidige bestuur wordt gevormd door Michel, Gie, Wim en Caroline. Mochten er leden zijn die zich geroepen voelen om deel uit te maken van het bestuur kunnen deze zich aanmelden bij een van de huidige bestuursleden.


Dr Joomla

Caroline heeft op een bepaalde site het fenomeen dat Akeeba geen “Back-up knop” weergeeft. Er wordt over gebrainstormd Er worden vele suggesties gemaakt. Waarschijnlijk ligt de oorzaak bij de server waar deze sites gehost worden. Koen zal eens een en ander navragen omdat hij een betalende subscriptie heeft bij Akeeba. Er wordt gevraagd wat eigenlijk de grote verschillen tussen Akeeba free en pro.
Een van de grote verschillen is het instellen van een automatisch BU schema en het automatisch downloaden of versturen van de BU’s.

Er ontstaat een geanimeerd discussie over het bouwen van websites voor klanten en hoe je met uw klanten omgaat! We gaan in dit verslag niet verder in op de verschillende manieren waarop verschillende leden met hun klanten omgaan - want uiteindelijk blijkt ieder ook een ander doelpubliek te hebben als klant. Toch was het een pittig gesprek waaruit men veel kon leren…

Gerd heeft een vraag over bepaalde "standaard Joomla functionaliteiten" die niet - of niet meer - werken op een bepaalde site. Enkel leden geven de suggestie eens de site om te zetten naar een standaard Joomla template en na te kijken wat er dan gebeurd! Ondertussen is dit nagekeken en er bleek inderdaad een klein foutje te zitten in een van de template-taalbestanden. Het foutje was het ontbreken van een “aanhalingsteken” waardoor het hele NL taalbestand niet goed werkte.

Gerd vraagt of een van de leden eens een keer toelichtingen kan geven rond wie wat doet rond beveiliging van zijn site(s)

Demo over joomlatools (www.joomlatools.com)

Peter gebruikt de extensies van JOOMLATOOLS op enkel van zijn sites.

Logman

Is een extentie die alle activiteiten op een site in kaart brengt. Peter toont enkel sites waar logman gebruikt wordt. Het geeft een goed overzicht van wie wat op welk moment gedaan van de site. De extensie kan gebruikt worden om op te volgen wat een klant eventueel zelf aan zijn site doet; maar kan ook gebruikt worden om aan een klant te tonen dat je het nodige onderhoudswerk wel degelijk uitvoert en hoeveel tijd dit onderhoudswerk vraagt.

Docman

Kan gebruikt worden om documenten op een site te zetten, je kan he zo instellen dat ze afgeschermd worden voor Google. Je kan als beheerder volgens wie documenten gedownload heeft, wie ze bekeken heeft etc. Caroline gebruikt dit ook om bvb zo documenten on line te zetten voor haar leerlingen, gesplitst per leerjaar.

Fileman

Peter stelt Fileman voor. Na wat kritische opmerkingen kan gesteld worden dat het een uitgebreide foto galerij is met een erg makkelijk bestand beheer systeem.


Agenda volgende vergadering

Evaluatie site structuur. Ideeën voor structuur meebrengen graag uitgeschreven ideeën meebrengen
Peter zal een demo geven hou hij templates maakt met Artisteer
Caroline zal toelichtingen geven rond "een site scannen op hackers". (Is vandaag niet gelukt)
Vastleggen van agenda vanaf april tot zomer break

Een handige manier om zowel de structuur als de opmaak van je module te wijzigen is het gebruik van een Alternatieve Weergave.

Deze methode is gelijkaardig als het opmaken van een pagina via de Pagina class.

Als je een module anders wil opmaken dan de rest van de website kan je gebruik maken van een "Module class achtervoegsel" of kortweg suffix. 

VERSLAG JUG VLAANDEREN
18 oktober 2014

AGENDA

1) Welkom en overlopen agenda2014-10-18-10.14.20

2) Overrides bij één instantie - door Michel Baghuis

3) Joomla & Google analytics - door Anja Hage

 

VERSLAG VAN DE BIJEENKOMST

1.Nieuw bestuurslid.

Ben bruggeman heeft zich laten vervangen als bestuurslid van JUG Vlaanderen. 
Dit door Caroline Bultinck die ons team zal komen versterken.

2.Overrides bij één instantie door Michel Baghuis

ÉÉN MODULE ANDERS OPMAKEN:

• via module class suffix (onderdeel advanced) – hier kan u een class opgeven

ÉÉN PAGINA ANDERS OPMAKEN:

• kies hiervoor een andere template style. Menubeheer Templatestijl en kies de gewenste template uit

de lijst.

VERSCHILLENDE STIJLEN AANMAKEN:

Open templatebeheer Stijlen en dupliceer of kopieer een stijl. Zo kan u de standaard parameters voor

de gekopieerde stijl aanpassen en bepaalde pagina's opmaken met de gekopieerde stijl.

Wilt u een stijl wijzigen (niet in de parameters) dan kan u een class toevoegen

CLASS TOEVOEGEN:

Menubeheer Menu-item openen Paginaweergave. Hier kan u een css-class toevoegen. Wel altijd

vooraf laten gaan door een spatie

Daarna moet u de layout aanpassen van de class .groen

Bijvoorbeeld:

css aanpassen

Open in uw template de map CSS custom.css. Hierin geeft u de naam van de class op en de opmaak.

Werkt u via een kopie van de template, dan moet u in de index.php van de template een stylesheet

toevoegen.

Raadpleeg alvast onze handleiding voor meer informatie.

3.Joomla! & google anlytics door Anja Hage

 Dit verslag is aangevuld daar eigen werk.

 • Doel van uw websiteanja
 • Plan opstellen hoe de website te structureren
 • Voorbereidend werk: Nieuwsbrieven gebruiken, contact-pagina, forum ...
 • Hoe wilt u uw bedrijf bereiken

ALGEMENE INSTELLINGEN WEBSITE

WEBSITENAAM

Alhoewel de naam niet altijd zichtbaar is op de pagina, toch speelt de naam een belangrijk rol. Zorg

er dan voor dat de websitenaam minimaal de naam van het bedrijf of merk bevat waarover de

website gaat.

ZOEKMACHINEVRIENDELIJKE URL'S

Deze optie zorgt dat de standaard URL's van Joomla, zoals:

standard URLs

Omgezet worden naar:

short url

Doordat de naam van de pagina nu in de URL zit, is het zowel voor mensen als voor zoekmachines

duidelijker waar deze pagina over gaat. Ook verkleint deze instelling de kans dat er problemen

ontstaan met de gebruikte URL's aangezien de bijzondere tekens " ?,& en = " er niet meer in

voorkomen.

GEBRUIK URL HERSCHRIJVEN

url herschrijven

Hiervoor moet htaccess.txt omgezet worden naar .htaccess. De URL uit de vorige stap

(zoekmachinevriendelijke URL's) wordt nu nog netter herschreven van:

short url

Naar:

blogs

Hierdoor oogt de URL professioneel en wordt zo kort mogelijk. Bezoekers zullen nu in de

zoekresultaten van Google eenvoudig achter de naam van de website kunnen lezen om welke pagina

het gaat.

ACHTERVOEGSEL TOEVOEGEN

achtervoegsel toevoegen

De URL uit de vorige stap:

blogs

Wordt met deze optie herschreven naar:

html

UNICODE ALIAS

U dient deze optie enkel op te zetten wanneer de doelgroep enkel binnen één land ligt waarvan NIET

Westerse tekens het alfabet vormen (Russische, Griekse .... Karakters).

WEBSITENAAM IN PAGINATITELS

Onderzoek heeft uitgewezen dat woorden vooraan in de <title>-tag zwaarder meetellen dan

woorden achter in deze tag.

CVO janitor

METATAGS

ALGEMENE METABESCHRIJVING

De metabaschrijving wordt niet getoond op de website zelf, maar staat wel in de broncode. Deze

beschrijving is het stukje tekst onder de paginatitel op de resultatenpagina van een zoekmachine.

Deze algemene metabeschrijving zal steeds worden getoond wanneer er geen specifieke

metabeschrijving voor bijvoorbeeld een categorie, artikel of menu-item is ingevoerd. Doordat deze

beschrijving erg globaal zal moeten zijn en Google prima in staat is een ander stukje tekst van de

website af te halen, is het beter om deze algemene metabeschrijving leeg te houden.

ALGEMENE METATREFWOORDEN

Google bepaalt geen positie van een website op basis van metatrefwoorden. Dus steek niet al te veel

tijd aan deze trefwoorden.

INHOUDSRECHTEN

Deze rechten worden alleen getoond in de broncode. Deze hebben momenteel ook minder waarde

voor zowel zoekmachines als menselijke bezoekers. In plaats daarvan kan u op de website zelf de

inhoudsrechten vermelden.

MENUBEHEER

MENUTITEL

De menutitel zal, tenzij deze overschreven wordt, weergegeven worden in de titelbalk van de

browser.

menutitel

Tevens wordt deze getoond als vetgedrukte blauwe link in de zoekresultatenpagina van Google.

Aangezien de menutitel ook op de website zelf zichtbaar zal zijn, is het raadzaam deze op een

natuurlijke manier in te vullen.

ALIAS

Deze alias wordt in de URL gebruikt wanneer de optie 'Zoekmachinevriendelijke URL’s’ aanstaat.

BROWSERPAGINATITEL (ONDER PAGINAWEERGAVE)

browserpagina

Wanneer dit veld wordt ingevuld zal deze waarde worden weergegeven in de titelbalk van de

browser, in plaats van de menutitel. Zorg er daarom voor dat belangrijke trefwoorden op een

natuurlijke manier ingevuld worden. Houd er ook rekening mee dat de titel onder de 70 karakters in

lengte blijft, anders worden ze door Google afgebroken op de resultatenpagina.

PAGINAKOP (ONDER PAGINAWEERGAVE)

De waarde van de headings zijn de afgelopen jaren niet afgenomen en nog steeds belangrijk voor

zoekmachine optimalisatie en dan vooral de <h1>heeft de meeste waarde, de <h2> en <h3> zijn van minder waarde

voor SEO.

Ook nog even ter aanvulling van de tag, deze wordt zelfs soms door Google gebruikt om als titel in de zoekresultaten te tonen.

Als je in Google (NL) bijvoorbeeld op 'cursus website maken' zoekt, wordt de cursuspagina op mijn website getoond met als

titel 'Basiscursus website maken' dit is de <h1> van die pagina

http://www.web-effect.nl/joomla-cursus/website-maken-met-joomla en niet mijn browserpaginatitel van die pagina

'Cursus website maken met Joomla voor zzp'ers en kleine ondernemers'.

ARTIKELBEHEER

TITEL

Probeer de titel van elke pagina uniek te maken. Dit zal er voor zorgen dat Google inziet dat er

geen dubbele informatie op de website staat, want elke titel is dan immers uniek. Tevens kunnen

bezoekers zien of ze de informatie op een pagina al gelezen hebben of niet.

METABESCHRIJVING

Het gebruik van een unieke en gerichte metabeschrijving per artikel kan tijdrovend zijn, maar erg

interessant.

Het is niet erg dat u veel dezelfde woorden gebruikt, zolang de beschrijving maar anders is dan de

andere pagina’s. Gebruik daarvoor zo veel mogelijk relevante woorden.

ROBOTS:

Standaard worden alle pagina’s toegelaten voor robots en zoekmachines. Wilt u om wat voor reden

dat een pagina (artikel) niet geïndexeerd mag worden door google of een andere zoekrobot, dan kan

u meegeven, zodat het artikel niet mag geïndexeerd worden of niet mag gevolgd worden.

robots

Index: het artikel mag geïndexeerd worden door zoekmachine

Noindex: het artikel wordt niet geïndexeerd

Follow: de zoekmachine mag de links op de pagina volgen

Nofollow: de zoekmachine mag de links op de pagina niet volgen

LINKING

• Linking is naast zoekmachines een van de belangrijkste methodes om via het Internet

bezoek te krijgen.

• Meldt u aan bij zogenaamde directories of linkenpagina’s. Google ziet de inkomende links als een stem

op de website.

(www.joomla.org indien uw site joomla-gerelateerd is)

• Als websites die Google belangrijk vindt naar u gaan linken, dan gaat Google uw website ook

belangrijker vinden en dus hoger waarderen.

FIGUREN VOORZIEN VAN ALT TAG

Als er figuren moeten gevonden worden door de zoekrobot, voorzie ze dan van de alt tag

(alternatieve tekst)

alternatieve tekst

Eventueel nakijken in robot.txt of de map met uw images niet op disallow staat. In de versie van

Joomla 2.5 was dit wel het geval. Haal deze regel eruit indien het geval.

Disallow: /images/

In robot.txt kan u eventueel submappen toevoegen: bijvoorbeeld Disallow: /images/jug

SOCIAL MEDIA

Gebruik sociale media als Facebook en Twitter. Daar kan u linken naar de website en zo meer

bezoekers krijgen.

CONTACTPAGINA

Zet een duidelijke contact-pagina op uw website, zorgt dat de contactpagina niet voorzien

van veel extra tools en externe linken. Zodat de bezoeker enkel aandacht heeft voor het

invullen van de pagina en niet afgeleid wordt door andere linken en tools.

CONTACT VIA EMAIL

De communicatievorm die het dichtst bij de beleving van het websitebezoek ligt is email.

ROUTEBESCHRIJVING

Als u een winkel hebt, of een bedrijf of organisatie waar u mensen ontvangt, dan moeten ze u weten

te vinden via een routebeschrijving en een landkaartje waarop de locatie aangeduid is.

GEEF AAN WAAR BEZOEKER OP DIT MOMENT IS.

Dit kan u op verschillende manieren doen, afhankelijk van de gekozen menustijl. U kunt een

aangeklikte hoofd- of submenuknop een andere kleur of een schaduweffect geven of de tekst in de

knop bold maken of zo. In elk geval iets visueels waaruit blijkt: U bent nu op deze pagina.

Een andere manier om aan te geven waar u bent is gebruik te maken van breadcrumbs.

GEBRUIK MEERDERE NAVIGATIE-ELEMENTEN TER ONDERSTEUNING VAN DE MENUSTRUCTUUR

• Links in de tekst

• Klikbare afbeeldingen

• Een snelkeuzemenu

SCOOR MET NIEUWSBRIEVEN

SITEMAP

Een XML-sitemap is een document op de site dat links naar alle andere pagina's van

de site bevat, maar dan zo opgesteld (XML) dat Google (en andere zoekmachines) ze

makkelijker kunnen volgen.

Een XML-sitemap geeft per link naar een andere pagina van de site aanvullende

informatie voor de zoekmachines. Zo staat er bijvoorbeeld per pagina hoe belangrijk u die

pagina vindt en hoe vaak u wilt dat de zoekmachines die pagina indexeren.

Er zijn verschillende manieren om een XML-sitemap te maken. U kunt die zelf maken,

een XML-sitemapgenerator gebruiken of een plugin installeren waarmee u een XML-
sitemapgenerator inbouwt (betalende extensie ‘Sitemap Manager’ +/- 35,00 euro)

Google analytics

googleanalytics

Onder Account om een nieuwe account te maken

nieuwaccount

VIA GOOGLE ANALYTICS KAN U METEN HOEVEEL:

• Bezoekers u krijgt op de website

• Van waar de bezoekers komen

• Met welke zoekwoorden u gevonden wordt

• Welke pagina’s er werden bezocht

• ....

Geef de gevraagde gegevens op Uw account instellen, en klik onderaan op Tracking-ID ophalen

Kopieer de code

TRACKING-ID INGEVEN BIJ JOOMLA

De code kan u ingeven bij index.php (van je template) – plak de code onderaan de pagina.

Bij sommige templates kan u de tracking-ID ook via een via een tool ingeven of u kan een extra plugin

installeren om de tracking ID op te geven.

Het duurt enkele dagen voor de sessies worden toegevoegd.

WEBSITE GEGEVENS BIJ ANALYTICS

anamenuKlik op "Alle websitegegevens"

Kies bij Doelgroep Overzicht. Bovenaan kan u de datums ingeven waarover u

een overzicht wilt bekijken.

Kies bij Acquisitie Overzicht. Hier kan u terugvinden op welke manier de site

wordt gevonden (Direct, Social media, Email Referral ....)

Aantal sessies zijn steeds hoger dan het aantal Gebruikers, elke gebruiker kan

meermaals aanmelden.

 

• 1.77 pagina’s/sessie is niet hoog

• 00:01:13 als sessieduur is niet hoog

• 74,91% bouncepercentage is veel te hoog, zeker onder 50% blijven en onder 25% is heel goed

De bouncepercentage:

de bezoekers die niet doorgaan naar een volgende pagina

Uitstappercentage:

de pagina waar de website wordt verlaten

anamenu 1

Pagina’s via nieuwsbrieven worden goed gevonden

Bekijk ook onder Gedrag Site-inhoud Bestemmingspagina

IP ADRES BLOKKEREN

Via beheerder (bovenaan bij Google analytics) en kies Filters

ipblock

• Kies bovenaan NIEUW FILTER.

• Geef een duidelijke naam (bijvoorbeeld IP thuis)

• Geef een filtertype

filtertype

• Daarna uw IP-adres ingeven en de wijzigingen bewaren

Hiermee wordt het bezoek met uw eigen IP-adres niet meegerekend bij deze website.

Links

Joomla! 3 SEO en google analytics (presentatie JUG Vlaanderen)

Inzicht in website doelen met RSformPro en google analytics (Joomladagen 2014)

Ik heb eventueel ook handleidingen, maar die staan op dit moment niet openbaar op mijn website.

Worden toegestuurd na aanmelden voor mijn nieuwsbrief http://www.web-effect.nl/gratis-tips-voor-meer-online-resultaat.

Bedankt aan Anja van ons allemaal

4. Dr. Joomla

Dr Joomla werd deze maand niet behandeld. Er heeft niemand vragen gesteld.

Afsluiten

• De bijeenkomst wordt afgesloten om 12:00u.

• De volgende vergadering gaat door op zaterdag 15 november 2014 – om 09:00u.

• Voorlopig agenda volgende vergadering:

      • Overrides door Michel

      • 2 Auth door Tom

De agenda kan nog aangepast worden tegen de volgende meeting raadpleeg zeker ook de website voor verdere informatie. 

Als je een pagina anders wil opmaken dan de rest van de website kan je gebruik maken van een "Pagina class". Als de stijl van je template de parameter heeft die je wil wijzigen zou je dit ook kunnen doen door meerdere stijlen aan te maken.

Door het gebruik van verschillende stijlen, gebaseerd op dezelfde template, kan je één of meerdere pagina's anders opmaken.

Mijn eerste plug-in ontwikkeld uitgelegd in 10 pagina's slideshow

VERSLAG JUG VLAANDEREN
20 SEPTEMBER 2014

AGENDA

1) Welkom en overlopen agenda2014-09-20-09-jug

2) Op zoek naar nieuw bestuurslid

3) Joomladagen in Nederland op 11 en 12 april 2015

4) Voorstelling zelfgemaakte plugin – door Karel Mertens

5) Overrides gebruiken – door Michel Baghuis

6) Dr Joomla

VERSLAG VAN DE BIJEENKOMST

1.Op zoek naar nieuw bestuurslid.

Ben bruggeman wil zich laten vervangen als bestuurslid van JUG Vlaanderen. We zoeken dus een nieuw bestuurslid. Taken zijn o.a. bijstaan bij:

  • Organisatie van de vergaderingen
  • Topics afspreken
  • Uitnodigen van gast-speakers
  • JUG Vlaanderen naar de toekomst toe bespreken

2.Joomladagen in Nederland op 11 en 12 april 2015

De Joomladagen in Nederland gaan door op zaterdag 11 en zondag 12 april 2015. Dit is tijdens de paasvakantie in België.

3. Voorstelling zelfgemaakte plugin - door Karel Mertens

Karel is enkele maanden terug gestart met zelf een plugin te maken. Hij geeft uitgebreid uitleg via een powerpoint-presentatie over de plugin. De presentatie kan u terugvinden in de handleiding op onze site en op http://jug.merka.be/

  • Content-plugin: met deze plugin wordt de inhoud gewijzigd

Karel heeft ondertussen de plugin uitgebreid zodat de tekst op de backend kan ingevoerd worden via een editor.

Een mooie start – goed gedaan Karel !!!!

Korte pauze van ongeveer 15 minuten;


3. Overrides gebruiken – door Michel Baghuis

Michel heeft op de website van JUG Vlaanderen een handleiding gepubliceerd over OVERRIDES bij Joomla.

Hij vermeldt er ook bij dat het belangrijk is om eerst na te kijken hoe de cache verwerkt wordt op de website.

  • Vanaf de versie Joomla 3.X kan de cache manueel aangepast worden
  • Wis-cache: Wis cache – groep aanduiden en verwijderen
  • Opschonen verlopen cache
  • Via extensiebeheer Pluginbeheer  Systeem cache staat best uitgeschakeld (slaat op de frontend cache)
  • Via Algemene instellingen  Systeem cache uitgeschakeld (slaat vooral op de modules). U kan via een module zelf ook de cache afzonderlijk instellen.

Wim merkt op dat er bij Google Chrome een bug kan voorkomen met de cache, zal hopelijk spoedig opgelost geraken.

Bij http://www.nonumber.nl kan u een extensie ophalen (cache cleaner) om cache op te schonen. Er bestaat een gratis en professional versie van de extensie. Nadat u de extensie had geïnstalleerd, dan kan u een extra optie (knop) op de statusbalk terugvinden om de cache op te schonen.

Om een pagina te vernieuwen in de browser gebruikt u F5, om de cache van een browser leeg te maken gebruikt u CTRL+F5 (windows)

Bij firefox bestaat er een tool empty cache button

Soorten overrides:

  • Opmaak aanpassen (CSS) – u kan starten bij de parameters van de template

Verder via Templatebeheer templates bestanden van de template. Hier kan u overrides aanmaken, mappen aanmaken en bestanden toevoegen. Vergeet niet om de nieuwe aangemaakte bestanden ook toe te voegen aan de index.php.

Werkt u met veel nieuwe mappen en bestanden, dan zal dit de snelheid van uw site beïnvloeden.

  • Joomla tekst aanpassen (b.v; language overrides)

Via Taalbeheer Overrides Nieuw. 

Zoeken naar het bestand door een constante of een waarde in te geven. Bij het veld tekst kan u de nieuwe tekst ingeven.

Michel liet dit zien via een voorbeeld bij “LEES MEER: “ en werd vervangen door è”LEES VERDER MET VEEL PLEZIER:

  • Datumnotaties en contactformulieren

Kunnen zelf samengesteld worden of aangepast worden via overrides.

  • Artikel vormgeving aanpassen

Maak een nieuwe override via templatebeheer templates klik op de gewenste template en kies Create overrides. Klik op het onderdeel HTML com_content article. Hiermee creëert u een nieuwe override. Kan u terugvinden onder het tabblad Editor                      

Wilt u bijvoorbeeld een override maken voor een inlogformulier:

Bovenaan kan u telkens aflezen dat de override is geslaagd en waar u de overrides kan terugvinden.

Tip van Michel:werk met commentaar in de code en test uit, zodat u weet wat er werd gewijzigd

  • Categorie aanpassen

Ipv article kiest u èCategories of category

Sommige templates werken met meerdere PHP-bestanden en staat de code verdeeld over meerdere bestanden.

Via rechtermuisknop in de browser kan u werken met Element inspecteren, hiermee kan u opzoeken in welk bestand u werkt of welk bestand u moet overschrijven.

  • Modules aanpassen

Overrides via Modules

Michel gaf het voorbeeld om in een login formulier “Onthoud me” te verbergen via een override.

  • Plugin aanpassen

Is beperkter, overrides bij plugins werken op een andere werkwijze.


Tijdens de volgende bijeenkomst zal Michel het hebben over het wijzigen van 1 instantie


4. Dr. Joomla

Mike Demunter stelt 7 vragen aan Dr Joomla

 • Vraag 1Mike wil onder een categorie ook een omschrijving tonen, dit kreeg hij niet in orde omdat hij waarschijnlijk met overrides had gewerkt. De omschrijving kan toegevoegd worden bij de categorie zelf
  Vergeet niet om de beschrijving te tonen onder het menu-item.
 • Vraag2
  Taalbestanden en vertalingen, Mike wou weten of er bij een site met verschillende talen er ook telkens nieuwe categorieën moeten aangemaakt worden. Of hij dus de volledige structuur moet herhalen. Inderdaad een meertalige website vraagt heel veel werk en hierbij moet elke categorie voor elke taal aangemaakt worden.
 • Vraag3
  Mike wou een artikel zonder menu linken en hij kreeg dit niet op een correcte manier voor elkaar. Om een correcte link te gebruiken naar een artikel (zonder menu-item) is het aan te raden om te werken met een verborgen menu.
 • Vraag4
  Link-a, Link-b en Link-c bij artikelen Afbeeldingen en linksMet deze optie verschijnt er onderaan het artikel een link. Mike wil meer dan 3 linken weergeven. Er wordt aangeraden om dit te programmeren via PHP. Dit zag Mike voorlopig niet zitten
 • Vraag5
  Mike wil exact weten wat het verschil is tussen een plugin, component en module
  plugin: draait op de achtergrond en kan u bijvoorbeeld oproepen binnen een artikel
  Component:
  is een toepassing
  module:
  hiermee kan u onderdelen publiceren op een bepaalde positie op de site

Jurgen merkt op dat op de site van:https://www.packtpub.com/heel veel informatie te vinden is over dit onderwerp.

 • Vraag6
  Mike zoekt een extensie waarbij hij binnen een artikel op een thumbnail kan klikken om een grotere afbeelding te tonen binnen het artikel.
 • Vraag7
  Mike vraagt ook naar een extensie om een soort afbeelding galerij aan te maken
  • Voorstel om Very Simple image gallery te gebruiken
  • Voorstel om Simple Image gallery te gebruiken
  • Voorstel om K2 te gebruiken om content aan te passen (al worden er opmerkingen gemaakt dat dit veel werk zal zijn  daar hij al 85% ver staat met de website).
  • Voorstel Foxcontact
  • Mike dient Mailchimp te gebruiken en er wordt voorgesteld om een extra extensie toe te voegen zodat Mailchimp kan gebruikt worden (vooral omdat de gegevens bij mailchimp niet op de server worden bewaard)

Caroline Bultinck stelt een vraag over het gebruik van een Nederlands-taalbestand bij kickstart.php.

EEr wordt aangeraden om niet enkel het Nederlands taalbestand te gebruiken maar ook het Engels taalbestand. Hiermee zal waarschijnlijk het pprobleem om kickstart in het Nederlands te gebruiken opgelost zijn.
   


 

Afsluiten

 • De bijeenkomst wordt afgesloten om 12:00u.
 • De volgende vergadering gaat door op zaterdag 18 oktober 2014 – om 09:00u.
 • Voorlopig agenda volgende vergadering:
  • Overrides bij één instantie
  • Google Analytics en Joomla! door Anja Hage

VERSLAG : CAROLINE BULTINCK

Indien je gebruikers de HTML-tag <i> wensen te gebruiken voor de weergave van icoontjes is het noodzakelijk om in de configuratie van de JCE-editor een aantal instellingen te controleren.

VERSLAG JUG VLAANDEREN 21 JUNI 2014

jug21juni14

AGENDA

1) Welkom en overlopen agenda
2) Staging bij Webhost Siteground - door Koen
3) J and Beyond 2014 - door Wim
4) Dr. Joomla

VERSLAG VAN DE BIJEENKOMST

1. Welkom en overlopen agenda

Bij deze start van de zomer zakken liefst 18 geinteresseerden af naar onze laatste bijeenkomst voor het vakantiereces.

De data voor onze bijeenkomsten van september tot november zullen op de website verschijnen. Ze worden vastgelegd in functie van de beschikbaarheid van eventuele sprekers maar de intentie is om de derde zaterdag van de maand te behouden als vergaderdag. In december voorzien we een eindejaarsbijeenkomst met feestelijk karakter. Wil eens nadenken over ideeÎn.

We vragen sedert enkele maanden een bijdrage van 5 euro aan de aanwezigen. Hierdoor is er thans 175 euro in kas. Deze middelen zullen aangewend worden voor de aankoop van extensies voor de website van JUG Vlaanderen.

2. Staging bij Webhost Siteground - door Koen

Koen Rottier (www.adoewa.be) vertelt ons zijn wedervaren met hostingperikelen. De ene host gaf slechte support, bij een andere liep het fout met serverinstellingen. Op de Joomladagen in Nederland kwam Koen in contact met Siteground. Hij nam er een 'Go Geek' hostingpakket af waarbij Staging inbegrepen is.

Met dit pakket kunnen meerdere websites gehost worden, maar slechts ÈÈn ervan is benaderbaar op IP-adres. Staging zorgt ervoor dat met ÈÈn muisklik een kopie wordt gemaakt van de website en de databank, waarna de gewenste aanpassingen doorgevoerd en getest kunnen worden op deze kopie. Opnieuw ÈÈn klikje zorgt ervoor dat de boel live wordt gezet. Tijdens de aanpassingsfase wijzigt 'domein.com' in 'staging.domein.com' om tenslotte opnieuw over te gaan in 'domein.com'.

Een andere optie binnen dit hostingpakket is 'Fix permissions', wat we ook kennen uit o.m. DirectAdmin. Zoals het woord zelf zegt, worden hiermee de bestands- en maprechten geherinitialiseerd naar de correcte waarden. Koen ervaart Siteground ook als zeer communicatief. Hij ontvangt steeds snel en doeltreffend antwoord, iets wat ook gezegd kan worden over Byte.nl (dixit Bart). Wel moest Koen de spaminstellingen op het e-mailverkeer aanpassen. Deze stonden standaard iets te strikt ingesteld waardoor verscheidene e-mails niet toekwamen.

Tot slot laat Koen ook nog een toepassing zien van de module Ari Data Tables. Een geavanceerde manier om gegevens te tonen uit een externe databank. Enkele eigenschappen: verschillende kleuren, uitgebreide sorteermogelijkheden, Joomla 3 compatibel, betalende extensie ($25).

3. J and Beyond 2014 - door Wim

Wim nam deel aan J and Beyond in Königstein (D). Hij was er samen met 200 andere deelnemers uit 32 landen om een aanbod van 50 presentaties te bekijken, alle te vinden op YouTube. Een belangrijke plaats was ook weggelegd voor Bug testing.

Wim is in Duitsland toegetreden tot het Joomla Event Team. Op J and Beyond werden ook de jaarlijkse J!Oscars uitgereikt voor uitstekende extensies. Op vrijdag 11 juli vindt in Rotterdam een nieuwe testdag plaats onder de noemer Pizza, Bugs and Fun. Van harte uitgenodigd.

In de marge van dit onderwerp worden nog enkele nuttige weetjes uitgewisseld:

 • Nagaan waarmee een website gemaakt werd kan met Builtwith.com of de toepassing Webalizer.
 • Cmscrawler geeft een overzicht van het marktaandeel van CMS-systemen wereldwijd en per land.
 • Cms2cms.com helpt bij migratie van het ene CMS-systeem (bv. Drupal) naar een ander (bv. Joomla!).
 • Dust Me is een interessante browseradd-on voor Firefox. Het laat toe ongebruikte selectors op te lijsten en uit te filteren.
 • Een interessante en aanbevolen presentatie op J and Beyond was deze rond Object oriented CSS. (Uw verslaggever vermoedt dat de presentatie 'Modular CSS' bedoeld werd.)

4. Dr. Joomla

 • Een eerste vraag handelt over de 'best practice' om samen te overleggen rond een nieuwe website. De vraagsteller dacht in eerste instantie aan e-mailforwarding als oplossing, maar de groep suggereert het opzetten van een Kunenaforum als alternatief. Over Kunena is veel informatie te vinden, ook in het Nederlands. Het is hÈt forum bij uitstek voor Joomla.
 • Advanced module manager van NoNumber kan gebruikt worden om meer controle te hebben over de wijze en de plaatsen waar modules getoond worden.
 • Een gebruiker meldt een probleem bij een website die te groot is om nog online een (Akeeba) backup te kunnen maken. (Website en backup overschrijden de maximum webspace). Er werd een oplossing gezocht met Remote backup van Akeeba Pro, maar dit wilt maar niet lukken. Enkele tips van de groep: zijn de pakketten soms te groot? Staat de time-out te strak bij de provider of in de instellingen van Akeeba? Biedt backup naar OneDrive of GoogleDrive soelaas? Het zit misschien toch in de eigen FTP-server die de vraagsteller gebruikt. Laat eventueel de provider zelf eens backuppen zodat ze zelf tegen de eigen problemen aanlopen.
 • Op een vraag rond het automatisch overbrengen van gpstracking naar een GoogleMap worden goede ervaringen gemeld met de kaarten van Mike Reumer. Ook wordt verwezen naar  Gps.motionx.com als mogelijke oplossing.
 • Tijdens de vorige bijeenkomst werd een probleem gemeld met nieuwsbriefmodule JNews. Dit bleek een bug in de extensie te zijn die inmiddels opgelost werd. AcyMailing zou gebruiksvriendelijker zijn (bestaat in gratis en betalende versie). Denk er bij het uitsturen van nieuwsbrieven wel aan om je hoster te verwittigen. Zij zouden de toegenomen trafiek als spam kunnen aanzien. Of voorzie voldoende interval bij het verzenden.
 • Zoals vermeld zullen de data en onderwerpen van de volgende bijeenkomsten op deze plaats gemeld worden. Een gebruiker stelt voor Dr. Joomla in de toekomst te organiseren rond een welbepaalde kapstok, bv. 'Hoe omgaan met klanten'.
 • Bij het publiceren van artikelen in een nieuwssectie krijgt de URL van elk artikel een ID-nummer mee. (Zoals overigens ook het geval is met de verslagen op de website van JUG Vlaanderen bijvoorbeeld.) Dit kan vermeden worden door voor elk artikel een -al dan niet verborgen- menulink aan te maken. Joomla toont dan netjes de url uit de menulink. Wim denkt echter dat dit opgelost zal worden in een toekomstige Joomlaversie.
 • Er worden problemen gemeld bij het updaten van www.joomlatools.com. Tijdens de update lijkt alles normaal te gaan -er wordt geen foutmelding getoond- maar na afloop zijn de menu-onderdelen in het administratorgedeelte van de website leeg! Soms herstelt het zich automatisch enige tijd nadien, soms moest een volledige backup van de website teruggezet worden.

Op de nieuwe website van JUG Vlaanderen is het mogelijk je bedrijfsgegevens te laten opnemen. Neem hiervoor gerust contact met iemand van het bestuur!

Wim heeft reeds enkele sprekers kunnen engageren voor toekomstige bijeenkomsten. Zo mogen we ons reeds verheugen op de komst van Anja Hage met een presentatie over Google Analytics. Stay tuned!

Wij wensen alle Joomlagebruikers een fantastische zomer en danken eens te meer LBC Berchem voor het gebruik van de schitterende accomodatie.

Verslag: Gert Smets

Het aanpassen van je CSS kan op twee manieren gebeuren:

    1. via de parameters van je template-stijl
    2. via de CSS-bestanden van je template

Een override is een bestand dat een bestand van de "core" zal overschrijven. Deze core-bestanden kunnen bestanden zijn die tot de standaard installatie van Joomla behoren, maar ook van extensies die je nadien hebt geïnstalleerd.De eerder geplande agenda is enigzins gewijzigd.

Aanwezigen

We zijn met 12 deelnemers, ondanks de afwezigheid van enkele vertrouwde gezichten.

Agenda

1) Welkom
2) Planning aangaande de JUG-website
3) Verslag 'J and Beyond'
4) Advanced Module Manager
5) Resize foto's en beveiligingstips
6) Vastleggen data komende vergaderingen + aanduiden volgende voorzitter
7) Rondvraag

Welkom en overlopen agenda, goedkeuring vorig verslag

Guy is voorzitter vandaag.

Er zijn 15 aanwezigen, waaronder 3 nieuwe leden.

We starten met een korte voorstelling van de aanwezigen.

De voorzitter vraagt aan LucDM om het verslag te maken.

Deze Joomla! Handleiding geeft een overzicht van enkele concrete taken van een content manager, administrator of developer in overeenstemming met het Joomla Certification Program (JCP).

De taken kunnen uitgevoerd worden via de Joomla! standaardinstallatie (Joomla! Core) of via extensies die nadien door een administrator zijn toegevoegd. 

De werkwijze is afhankelijk van de gebruikte Joomla/extensie.

Bij het ontwikkelen van een Joomla-site komen er zeker design aspecten aan bod. Tips en hints voor het ontwikkelen van sites, design en concept komen hier aan bod. User experience, het aantrekken van surfers naar je site, S.E.O. en conversie mogen de eigenaar van de site niet onverlet laten, als site-bouwer zal je er toch weet van moeten hebben.