De Joomla-extensie Fabrik is een ideale tool om applicatie te bouwen die sterk op data steunt. Ze heeft een eigen manier van werken wat wellicht wennen is, maar ze laat heel veel toe. Een handleiding is dan ook welgekomen.

De extensie Fabrik is in de Joomla Extension Directory ondergebracht bij Forms, maar dat is misleidend. Fabrik is veel meer dan een Forms-maker en het is zeker niet de meest aangewezen extensie voor formulieren, dan bestaan er betere extensies zoals ChronoForms en Breeze waarvan ook een gratis versie beschikbaar is.

Fabrik is een zeer goed hulpmiddel bij de bouw van een applicatie die vooral gebaseerd is op data in tabellen. Fabrik creëert de tabellen (en nodige indexen) alsook de nodige regels, validaties en hun onderlinge relaties zodat

  • in de front-end bij het tonen van de records alle informatie van verschillende gerelateerde tabellen mooi getoond worden
  • bij het creëren en wijzigen van records mogelijke waarden gepresenteerd kunnen worden in dropbox, selectielijsten, …

Het laat ook toe om de toegangsrechten op data heel specifiek toe te passen (zien, wijzigen, toevoegen en verwijderen), eventueel op een subset van de data of enkel voor een specifieke kolom van de tabel! Toch wel uniek.

De handleiding die je hier kan downloaden wil geen vervanging zijn van de Fabrik Wiki of Forum maar het is wel een andere benadering die aanleunt bij de Fabrik Tutorials. Ze wil je leiden bij de creatie van een (demo)applicatie zodat je begrijpt wat en waarom bepaalde keuzes en instellingen genomen moeten worden. Wanneer je dan ook de documentatie van Fabrik en de Help (rechtsboven op de meeste schermen van Fabrik) consulteert, dan moet het je zeker lukken.

Een groot nadeel met de bestaande Fabrik documentatie, tutorials en forum is de elementaire benadering. Deze handleiding geeft in een paar hoofdstukken  meer context, reflectie en advies dat de elementaire help overstijgt.
Niet alles wordt met hand en tand uitgelegd, zo niet werd de handleiding te lijvig (om schrijven) en onhandiger in gebruik (als referentie). Maar de opties die in de vele instellingen mogelijk zijn, werden wel uitgetest en besproken. Zo verlies je minder tijd met alles uit te probereln en uit te vissen. Ook talrijk zijn de tips voor het wijzigen van CSS en taalconstanten (ingebouwde meldingen en bewoordingen).
Alle standaard 'elementen' van Fabrik zijn uitgelegd evenals de zogenaamde 'visualisaties' of weergaves. Uniek in deze handleiding is ook de uitleg hoe je de Fabrik-applicatie kunt exporteren.
Wat dit laatste betreft kan je de applicatie die gebouwd werd voor & tijdens het schrijven van deze handleiding ook hier downloaden. In een van de laatste hoofdstukken van de handleiding lees je dan hoe je dergelijke bestanden kan importeren voor eigen gebruik.

Veel bouwgenot!

Downloads: