Een override is een bestand dat een bestand van de "core" zal overschrijven. Deze core-bestanden kunnen bestanden zijn die tot de standaard installatie van Joomla behoren, maar ook van extensies die je nadien hebt geïnstalleerd.

De overrides kunnen we bijna altijd terugvinden in de map van je template.

Afhankelijk van het gewenste resultaat kies je voor een bepaalde soort override. In dit overzicht hebben we ook CSS-overrides opgenomen. Immers het hele CSS-concept is gebaseerd op het overschrijven van code afhankelijk van de plaats en de mate van specificiteit van een CSS-regel. In de praktijk zal een HTML-override meestal ook samengaan met een CSS-override.

Om het geheel overzichtelijk te houden hebben we een indeling gemaakt op basis van het aantal keer dat je iets wil overschrijven. Wil je alle instanties van "iets" overschrijven of slechts één maal.

Enkele voorbeelden:

 Alles (alle instanties van "iets")  Eén (één instantie van "iets")
 Opmaak aanpassen: CSS (bv. via custom.css : lettertype, module achtergronden, enz.)  Eén module anders opmaken : modulestijl (module-chrome)
 Joomla-teksten aanpassen: language-override  Eén pagina anders opmaken : pagina class OF
 Alle artikelen aanpassen : override artikelview (structuur) en/of CSS (of blogview)  Eén pagina anders opmaken : via een andere templatestijl
 Alle  modules van een bepaald type aanpassen : module override  Eén artikel anders : alternatieve weergave artikel
 Een bepaalde plugin aanpassen : plugin override  Eén contactpersoon anders : alternatieve weergave contactpersoon
   Eén module anders opmaken via CSS: Module class achtervoegsel
   Eén module anders opmaken via alternatieve weergave
   

 

OStraining heeft in de lente van 2017 een mooi voerzicht gegeven van meerdere tutorials over template overrides: The 13 best tutorials on Joomla Template overrides .